Vijesti 20.10.2015.

Dogorjelo do nokata: Uvodi se porez za RTRS?

ČITANJE: 2 minute
zgrada rtrs
Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Javnog RTV sistema BiH potvrđeno je da se javni servisi nalaze pred finansijskim kolapsom, jer prihodi od RTV takse kao osnovnog izvora finansiranja, drastično padaju iz mjeseca u mjesec.

Generalni direktori dobili su zadatak da u što kraćem roku i formalno-pravno pripreme prijedlog o naplati takse. Iako je Odbor sistema uputio Parlamentarnoj skupštini BiH prije više od šest mjeseci rješenja koja se tiču naplate takse, odgovor nisu dobili.

Novi način naplate RTV takse biće ili putem računa za električnu energiju ili kao poseban porez na audio i vizuelne prijemnike. Kada svaki od servisa predloži metod naplate, biće upućeni relevantnim institucijama na nivou BiH na odlučivanje.

Generalni direktor RTRS-a, Draško Milinović rekao je da bi to bio svojevrstan solidaran porez, kao i da će se pokušati napraviti stope kada je riječ o samim iznosima koji bi bili uplaćivani. Na taj način bi bili rasterećeni penzioneri i građani koji sada plaćaju taksu na način kako je to definisano.

Prijedlog da dosadašnja RTV taksa bude zamijenjena porezom nije novina, već praksa javnih servisa mnogih evropskih zemalja.

Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHT-a, naglašava da postoji mogućnost da javni servisi budu prinuđeni da se obrate sa zahtjevom da postojeći sistem naplate RTV takse produži za određeni period kako bi se koliko toliko održala finansijska situacija i održivost javnih servisa.

Generalni direktor FTV-a Džemal Šabić, kaže da stanje u kojem su javni servisi govori da je ovo društvo vrlo nerazvijeno i da je potpuno zaopostavljen odnos osnivača prema važnim demokratskim tekovinama kao što su javni servisi.

U narednih mjesec dana konkretni prijedlozi naći će se pred osnivačima javnih emitera – parlamentom Srpske, Federacije i BiH. Dok novi model ne bude prihvaćen i usvojen, dosadašnji način naplate ostaje na snazi.

(RTRS)