Politika 25.10.2018.

Prihvaćen nacrt Strategije razvoja, javna rasprava do 12. novembra

ČITANJE: 4 minute

Do kraja godine, Banja Luka bi trebalo da dobije konačan dokument Strategije razvoja grada do 2027. godine, izjavio je gradonačelnik Igor Radojičić nakon što su na jučerašnjem zasjedanju Skupštine Grada, odbornici prihvatili nacrt ovog dokumenta i uputili ga u javnu raspravu, koja će trajati od 26. oktobra do 12. novembra.

Riječ je o ključnom strateško – planskom dokumentu, koji treba da usmjerava i podstiče budući rast i razvoj grada, a na kojem se, kako je istakao gradonačelnik Radojičić – radilo vrlo ozbiljno i više od godinu dana.

– Cilj nam je da do kraja godine, na zadnjem decembarskom zasjedanju imamo usvojenu Strategiju razvoja za narednih deset godina. Strategija predviđa razvoj grada Banje Luke kao grada koji ima perspektivu sa četiri strateška cilja – naglasio je Radojičić.

Kako je naveo, prvi od ciljeva jeste ekonomski razvoj, drugi je grad sa bogatom razvijenom komunalnom infrastukturom, ekologijom i modernim uslugama, treći je grad sa pametnim rješenjima koji prati tehnološki razvoj i zaštitu životne sredine i četvrti je cilj – razvijene društvene djelatnosti odnosno kultura, sport i obrazovanje.

-Sve u svemu, jedno mjesto u transformaciji koje će biti ugodno za život, glavni grad Republike Srpske, regionalni centar i moderan evropski grad – kazao je gradonačelnik.

Prema njegovim riječima, podrazumijeva se da iza toga slijedi nekoliko stotina pojedinačnih mjera i projekata, koji će se pratiti kroz akcioni plan.

-Već u ovoj strategiji je prvi akcioni plan za naredni trogodišnji period sa pojedinačnim projektima, njih preko 200 u smislu dinamike, izvora sredstava, preciznog sadržaja. Nešto preko 300 miliona KM ulaganja je predviđeno u ovom prvom dijelu implementacije strategije za različite faze i projekte iz različitih izvora – zaključio je Radojičić.

On je dodao da će o usvojenom nacrtu ovog dokumenta, svi zainteresovani imati priliku da kažu svoje mišljenje, iako je i tokom cijelog procesa donošenja postojala stalna interakcija sa širokim spektrom kroz partnerstvo, u koje su bili uključeni predstavnici nevladinog sektora, udruženja građana, privrednika, ustanova i drugih subjekata.

Na jučerašnjoj 26. sjednici Skupštine Grada, podršku odbornika dobila je i odluka o imenovanju članova Foruma za bezbjednost građana, čime će taj savjetodavni organ Skupštine Grada – započeti sa radom. Forum, koji je osnovan u cilju da se građani, zajedno sa predstavnicima nadležnih institucija, aktivno uključe u analiziranje, planiranje i predlaganje mjera za podizanje stepena bezbjednosti u gradu, imaće 24 člana.

Takođe, gradski parlament dao je „zeleno svjetlo“ na odluku o korišćenju dijela lokacije u Drakuliću za realizaciju projekta „Banjalučka gradska bašta“, tako da će Banja Luka biti prvi grad u Republici Srpskoj, koji će  dobiti gradsku baštu, po uzoru na evropske gradove. Riječ je o lokaciji ukupne površine 5.000 kvadratnih metara, koja će se koristiti za nekomercijalnu proizvodnju voća, povrća, začinskog bilja i cvijeća po prinpicima ekološkog uzgoja.

Podržana je i odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu, prema kojoj će saglasnost na promjenu cijena komunalnih usluga davati odbornici Skupštine Grada. Razlog za izmjenu ove odluke je usklađivanje člana odluke sa Zakonom o lokalnoj samoupravi iz 2016. godine, kojim je propisano da Skupština jedinice lokalne samouprave daje saglasnost na cijenu komunalne usluge.

-Identifikovali smo grešku u odluci i ona se danas ispravlja. Po toj odredbi nisu preduzimane nikakve akcije, nisu davane nikakve saglasnosti niti je donesen ijedan akt po osnovu te odredbe. Ona je samo par mjeseci bila na snazi, kada smo utvrdili da je načinjena greška. Sada je ta odredba korigovana – obrazložio je Radojičić.

Predsjednik Skupštine Grada Zoran Talić, govoreći o Strategiji razvoja grada – kazao je da je poslije donošenja ovog dokumenta bitno imati akcione planove u pogledu realizacije definisanih potreba.

-Prva je energetska efikasnost, druga je rješavanje problema vodosnabdijevanja grada i treća je pitanje kanalizacije i otpadnih voda“, rekao je Talić.

On je rekao da je koncept kroz četiri strateška cilja obuhvatio privrednu komponentu, koja u sebi ima i poljoprivredu i turizam i stvaranje jačih finansija kako u realnom sektoru tako i u administraciji.

-Zadovoljena  je i društvena komponenta gdje se fokus isključivo stavlja na obrazovanje kroz osposobljavanje radnika za potrebe tržišta – rekao je Talić.

Na jučerašnjoj 26. sjednici donesena je i odluka o kupovini akcija emitenta „Vodovod“ a.d. Banja Luka, te usvojeni izvještaj o realizaciji programa korišćenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja za 2017. godinu, Informacija o poslovanja „Toplane“ a.d. Banja Luka, u 2017. godini i Informacija o Planu poslovanja tog preduzeća za 2018. godinu. Doneseno je i više odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija pod posebnim uslovima i više nacrta regulacionih planova.

Sa dnevnog reda povučene su tačke koje se odnose na realizaciju godišnjeg programa Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za radnu 2017/2018. i program rada te ustanove za 2018/2019. godinu, radi korigovanja određenih podataka navedenih u tim dokumentima. Takođe, povučeni su prijedlozi zaljučaka o ponovnom utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana za interpolaciju objekata društvenih sadržaja u užem području grada i o ponovnom utvrđivanju Nacrta regulacionog plana „Jug 3“.