Sport 19.10.2016.

Prijedloge za kalendar sportskih manifestacija dostaviti do 10. novembra

ČITANJE: 1 minuta

Odjeljenje za društvene djelatnosti obavještava sve sportske organizacije i druga pravna i fizička lica, da svoj prijedlog projekta sportske manifestacije od interesa za Grad, za 2017. godinu, mogu dostaviti najkasnije do 10. novembra 2016. godine.

Riječ je o sportskim manifestacijama koje će se naći u godišnjem kalendaru sportskih manifestacija Grada Banja Luka za 2017. godinu.

Pravo kandidovanja za sticanje statusa sportske manifestacije od interesa za Grad, imaju sportske organizacije i druga pravna i fizička lica koja su registrovana u skladu sa odredbama Zakonom o sportu, djeluju na području grada Banje Luke i ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Prijedlog projekta sportske manifestacije dostavlja se na obrazcu S-3 sa pratećom dokumentacijom, i to putem protokola Gradske uprave – u kancelariji broj 16 ili poštom, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Prijedlog projekta sportske manifestacije od interesa za Grad Banja Luka za 2017. godinu, poziv na broj 10-66-760/16.

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Odjeljenju za društvene djelatnosti, Odsjek za razvoj sporta (kancelarija broj 25) ili putem telefona broj: 051/244 – 444 (lokali 713 i 714).

Potrebne dokumente možete pronaći na stranici Grada.