Vijesti 05.04.2016.

Prijedlozi za dodjelu nagrada povodom Dana Grada se dostavljaju još danas

ČITANJE: 1 minuta
gradska uprava

Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Banja Luka obavjestila je javnost da je javni poziv za dostavljanje inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja, povodom 22. aprila – Dana Grada, otvoren do 5. aprila.

Prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja mogu se dostaviti još danas i to Skupštini grada – Komisiji za nagrade i priznanja, na adresu: Trg srpskih vladara broj 1. – 78000 Banja Luka.

Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima. Treba da budu obrazložene naročito: biografija za fizička lica, odnosno referense – za pravna lica, razloge koji su uticali na podnošenje inicijative, adresu i telefon kontakt osobe, odnosno lica koje se predlaže, te prijedlog nagrade za kandidovano lice.

Odlukom o nagradama i priznanjima, ustanovljene su sljedeće nagrade i priznanja:

  • Ključ Grada Banja Luka, sa Poveljom “Počasni građanin grada Banje Luke” – ova nagrada je priznanje Grada Banja Luka, koje se dodjeljuje kao poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja, u svim oblastima stvaralaštva.
  • Zlatni grb Grada Banja Luka – priznanje Grada Banja Luka za izuzetan doprinos u razvoju Grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezutlate i uspjehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta.
  • Plaketa Grada Banja Luka – dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke kulture, kao i za izuzetna humana djela, i ispoljenu hrabrost.
  • Nagrada Grada Banja Luka – mladima – ova nagrada je novčana, i dodjeljuje se kao poseban vid priznanja, za značajna ostvarenja u svim oblastima života.

(ASGBL/Banjaluka.net)