Vijesti 14.02.2016.

Prijedor: Svaki treći uhapšeni povratnik u izvršenju krivičnog djela

ČITANJE: 2 minute
policija
Na području Centra javne bezbjednosti (CJB) Prijedor u posljednje tri godine primijećena je stagnacija broja povratnika u izvršenju krivičnog djela u ukupoj statistici lica lišenih slobode.

U toku 2013. godine od ukupno 1.014 lica lišenih slobode, njih 358 su povratnici u izvršenju krivičnih djela, 2014. uhapšeno je 1.067 lica od čega je 367 povratnika, dok je 2015. godine slobode lišeno 983 lica od čega 352 povratnika.

Analizom krivičnih djela na području CJB Prijedor utvrđeno je da povratnici najčešće vrše krivična djela protiv imovine i krivična djela nasilje u porodici, a nerijetko se dešava da su povratnici maloljetna lica i djeca iz romskih porodica, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

– Naše krivično zakonodavstvo ne predviđa posebne vrste sankcija za povratnike, već je u članu 37 Krivičnog zakona Republike Srpske predviđeno odmjeravanje kazne u slučaju povrata. Prema navedenom članu, kad sud odmjerava kaznu učiniocu za krivično djelo učinjeno u povratu, posebno će uzeti u obzir da li je ranije djelo iste vrste kao i novo djelo, da li su oba djela učinjena iz istih pobuda i koliko je vremena prošlo od ranije osude, odnosno od izdržane ili oproštene kazne- ističu iz MUP-a Srpske.

Uzroci recidivizma su različiti, a smatra se da recidivizam uglavnom ima iste opšte uzroke koje ima i kriminalitet. Na ponavljanje izvršenja krivičnog djela, prije svega, utiču elementi društvene sredine, opšti uzroci kriminaliteta.

S druge strane, posebni uzroci kriminaliteta, ali i recidivizma su nepovoljna porodična sredina, nedovoljno i nepotpuno obrazovanje i nezaposlenost, neadekvatan tretman u toku izvršenja kazne lišenja slobode, dejstvo zatvorske zajednice…

Iz MUP-a Srpske naglašavaju da jedan od značajnih faktora recidivizma jeste i karakteristika ličnosti povratnika, te je potrebno izučavati ličnost povratnika u mjeri u kojoj ona utiče na ponavljanje izvršenja krivičnog djela.

U CJB Prijedor kažu da nastavljaju rad po osnovu pitanja recidivista, dok će za prevenciju ove pojave biti potreban rad više institucija, posebno pravosudnih i organa socijalne zaštite.

(Agencije)