Politika 25.10.2020.

Prioriteti SDA u pravosuđu

ČITANJE: 6 minuta

Bitka za glavnog federalnog tužioca došla je nekako u vrijeme ozbiljnog raskrinkavanja i raspakivanja SDA – ovih paraobavještajnih aktivnosti i nezakonitosti nekih od njenih ključnih i vodećih kadrova, koje su kulminirale podizanjem optužnice protiv Osmana Mehemdagića Osmice direktora OSA BiH zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja. Radi se o optužnici koja je dobila svjetski publicitet te je objavljena kao “head line” u nekim od vodećih svjetskih medija kao što su Washington post, Associated press itd.

Svjesni ozbiljnosti sadašnjeg trenutka u kojem im, konačno, na vrata kuca pravna država i vladavina prava, angažovana je stranačka “teška artiljerija” u cilju pokušaja suzbijanja aktivnosti koje provode nadležni državni organi protiv njenih kadrova. To u prevodu znači da su aktivirani svi duboki mehanizmi SDA inkorporiranii u sve sfere društva uključujući državne institucije, pravosuđe i medije (tzv. spavači) samo sa jednim zadatkom, obesmisliti i poništiti trenutne aktivnosti pravosudja koje se vode pritiv njenih kompromitovanih kadrova. Za te SDA SPAVAČE duboko inkorprirane u sve sfere društva došlo je vrijeme za vraćanje dugova.

Stjerana u ćošak u kojem su na svjetlo dana počele da izlaze i procesuriaju se sve nezakonitosti, SDA sa Bakirom Izetbegovićem na čelu, ušla je u odsudnu bitku za minimiziranje štete od pravosudnih aktivnosti koje u opasnost, na kraju čitave priče, dovode u pitanje i sam opstanak Bakira Izetbegovića kao predsjednika te stranke, piše pressmedia.ba.

U ovom tekstu ćemo ukazati na neke od trenutnih prioriteta SDA u pravosuđu, koje su dio šireg plana ponovnog ovladavanja pravosuđem kao i na mehanizme pomoću kojih ih misle realizovati.

SPAŠAVANJE OSMICE

Osman Mehmedagić Osmica direktor OSA BiH je ključni čovjek Bakira Izetbegovića za vladanje u Bosni i Hercegovini.
Osman Mehmedagić je gospodar svih prljavih tajni i procesa pomoću kojih se ostvaruje atmosfera straha među građanima po sistemu (OZNA SVE DOZNA), koja ne dozvoljava suštinsko zaživljavanje pravne države. Vaninstitucionalna moć I KONTROLA koju Bakir Izetbegovići i SDA ostvaruje preko Osmice, čini Bosnu i Hercegovinu pseudodemokratskim i zarobljenim društvom. Institucije su samo maska za stvarnu moć koju SDA ostvaruje vaninstitucionalno putem mehanizma straha putem obavještajnog i paraobavještajnog aparata, a koja oba u cjelosti kontroliše Osman Mehmedagić Osmica.

Iako su sama SDA i njen predsjednik Bakir Izetbegović svjesni da je ono za šta je optužen Osman Mehmedagić do te mjere čisto i jasno da će ovaj cilj (spašavanje Osmice ) biti teško, skoro nemoguće ostvariti, SDA nije odustala od te, pa makar i minimalne mogućnosti i za njenu realizaciju je spremna neograničeno žrtvovati i sredstva i ljude. Cijena Osmicinog odlaska, za SDA i Bakira Izetbegovića je od fundamentalne važnosti. Svi drugi ljudi koji bi mogli stradati u tom pokušaju spašavanja su prosto nevažni. Čovjek na kojeg se u ovom spašavanju polažu sve nade je Ranko Debevec predsjednik Suda BiH, sa kojim je SDA preko Osmice dugo i strpljivo gradila odnos međuovisnosti, računajući upravo na ovakve situacije. Za SDA je Ranko Debevec svakako potrošna roba, koju su spremni maksimalno ishabati i nakon toga odbaciti jer su svjesni da će ga ono što očekuju da uradi do te mjere kompromitovati da će priča o skrivenom identitetu, državljanstvu i skrivenoj imovini u Španiji biti tek kap u moru njegovih nepodopština zbog kojih ne sam da će izgubiti funkciju, nego možda i slobodu, te su mu već kao i svakoj potrošnoj robi počeli tražiti alternative.

Spašavanje Fadila

O predmetu ‘Respiratori’ i Fadilu Novaliću toliko je već napisano i rečeno da je teško reći nešto novo, sem da su i u samoj SDA svjesni izvjesnosti podizanja optužnice, koja također drma same temelje na kojima stoji Bakir Izetbegović. Mehanizam za spašavanje Fadila je istovjetan mehanizmu za spašavanje Osmice, odnosno Ranko Debevec predsjednik Suda BiH.

Instalirati Seada Kreštalicu

Iako se na prvi pogled ne čini do te mjere značajnim, ipak radi se za SDA izuzetno bitnom imenovanju.
Naime gubljenje većine u Kantonu Sarajevo i kantonalne vlade je izvjesno čak i u očima SDA, te je imenovanje SDA-u lojalnog i kompromitvanog tužioca Seada Kreštalice za zamjenika glavnog tužioca Kantona Sarajevo ključno za kontrolu budućih pravosudnih dešavanja u Kantonu Sarajevo, jer cilj SDA u ovom slučaju je imati svog direktnog eksponenta u rukovodstvu kantonalnog tužilaštva Sarajevo, kako bi pomoću njega mogli kontrolisati ili u najmanju ruku imati saznanja o svim desavanjima u Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Recimo da su to namjere SDA, a da li će Kreštalica tome odgovoriti na način kako su oni zamislili upitno je.

Onemogućiti imenovanje Dubravka Čampare

Onemogućavanje ovog imenovanja za SDA je također od fundamentalne važnosti iz najamnje dva razloga, prvi je vrlo očit – da bi izbjegli eventualnu mogućnost vođenja procesa na Federalnom nivou protiv kadrova SDA, a drugi je skoro pa jednako važan, a radi se o DEMONSTRACIJI MOĆI, odnosno slanje poruke svima koji se usude učiniti ono što je učinio Dubravkov brat Aljoša Čampara, a poruka je vrlo jednostavna, ko to učini, što je učinio Aljoša, svi članovi njegove porodice i saradnici snose posljedice i trebaju izgubiti svaku mogućnost perspektive. Znači radi se o klasičnoj demonstraciji moći u cilju utjerivanja straha svim eventualno neposlušnim članovima SDA i drugima koji rade protiv interesa SDA.

Za ostvarenje ova dva cilja SDA je potreban VSTV, međutim, očigledno im je da su zakasnili jer taj uticaj na predsjednika VSTV Milana Tegeltiju nemaju niti mogu imati. Sada SDA to pokušava ostvariti uticajem na članove VSTV iz Federacije BiH koji su koncentrisani uglavnom u Podvijeću FBiH kao sastavnom dijelu VSTV. SDA je već ostvarila dominantan utjecaj u tom tijelu, a koje ima ključnu ulogu u predlaganju i imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji BiH.

Taj uticaj u federalnom Podvijeću SDA navodno prvenstveno ostvaruje preko Gorana Nezirovića, sudije vrhovnog Suda Federacije i člana federalnog Podvijeća, a koji je ostvario lidersku i dominantnu ulogu u tom Podvijeću, predstavljajući ostalim članovima interese SDA kao opšte državne interese, te usmjeravajući postupanje Podvijeća u smjeru koji odgovara ovoj stranci obzirom da se njegovi stavovi često podudaraju sa stavovima SDA.

Ostali članovi Podvijeća Federacije BiH u strahu od javne osude i odmazde medija koji su pod kontrolom SDA, nisu se spremni suprostaviti ovakvim tendencijama i pokušavaju slijediti filozofiju linije manjeg otpora.

Za SDA aktuelna dešavanja u pravosuđu predstavljaju odsudnu bitku biti ili ne biti, i zbog toga je očekivati ulaganje enormnih potencijala ove stranke u ovladavanje makar dijelom pravosudnih institucija, za to brutalno koristeći tezu da je svako imenovanje ili postupak u pravosuđu koji dovodi u opasnost pripadnike SDA, napad na državu koji se mora spriječiti pod svaku cijenu.

(E.M/Banjaluka.net)

Oznake: SDA