Vijesti 01.12.2017.

Priprema objekta za dnevni centar za djecu u riziku

ČITANJE: 2 minute

Gradonačelnik Igor Radojičić, direktor organizacije Save the children Andrea Žeravčić, vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad Dalila Bojić Rold i predstavnici Udruženja „Nova generacija”, potpisali su danas memorandum o saradnji, koji podrazumijeva modalitete podrške u realizaciji projekta „ENVISION – Kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalnu uključenost djece“.

Kako je pojasnio gradonačelnik Radojičić, u Lazarevu se nalaze dvije tzv. Deza kuće napravljene kroz određene međunarodne programe, a koje se sada privode svojoj namjeni.

-Nedavno smo potpisali sporazum sa Catholic Relief Services o renoviranju jednog objekata za potrebe dnevnog centra za adolescente i punoljetna lica sa smetnjama u razvoju i danas kroz ovaj memorandum ulazimo u dalje renoviranje drugog objekta u kome se treba nalaziti dnevni centar za djecu sa određenim problemima socijalne i porodične prirode. U tim dnevnim centrima, biće omogućen prostor i određeni programi za rad sa takvom djecom – kazao je gradonačelnik Radojičić i izrazio je zadovoljstvo što će oba objekta u Lazarevu konačno imati konkretnu namjenu i što će biti na raspolaganju ovim kategorijama građana.

Partner i implementator projekta su organizacije Save the children i Udurženje „Nova generacija“ u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

Direktor organizacije Save the children Andrea Žeravčić, kazala je da od 2011. godine podržavaju Udruženje „Nova generacija“ na uspostavi servisa, koji ima za cilj da pomogne djeci koja su u riziku i da im pruži jedno sigurno mjesto, gdje uz pomoć profesionalnog osoblja mogu da dobiju adekvantnu podršku kako bi mogli da završe obrazovanje i uključe se u druge tokove života.

-Ovim memorandumom radimo na sistemskom rješavanju ove usluge – rekla je ona.

V.d. direktora Centra za socijalni rad Dalila Bojić Rold, rekla je da je ova usluga prijeko potrebna, da se broj korisnika povećao, a kroz potpisivanje ovog memoranduma kako je rekla – usluga će biti unaprijeđena.

Psiholog u Dnevnom centru Saša Risojević, izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem današnjeg memoranduma, i da na taj način mogu da grade bolju i kvalitetniju uslugu.

(banjaluka.rs.ba)