Vijesti 05.05.2019.

PRIPREME ZA DRUGI KRUG REFINANSIRANJA DUGA Banjaluka krajem juna dobija novog kreditora

ČITANJE: 3 minute

Banjaluka kreće u drugi krug refinansiranja postojećeg duga i to ovaj put u iznosu od 60,2 KM, a ime novog partnera Grada u ovom poslu bi najranije moglo biti poznato krajem juna.

Radi se o proceduri koja podrazumjeva da Grad podigne jedan veliki kredit kojim bi „zatvorio“ ukupni postojeći dug sa ciljem da se smanji rata kredita i iznos koji daje za kamate.

U Gradskoj upravi su rekli da je pri kraju preprema tenderske dokumentacije.

– Do sredine maja bi trebalo da bude objavljen međunarodni javni poziv na koji se mogu prijaviti zainteresovane finacijske institucije i on će biti otvoren 45 dana – kazali su u Gradskoj upravi.

Ukoliko ne bude žalbi ili drugih problema Grad bi krajem juna ili početkom jula mogao dobiti novog partnera u ovom poslu.

Na posljednjoj sjednici Skupštine grada je donesena odluka da se ide u drugi krug refinasiranja gradskog duga.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da Grad ove godine za otplatu kredita treba dati 12,7 miliona KM, bez kredita Svjetske banke za projekte oporavka od poplava. Nakon provedenog refinansiranja taj iznos bi trebao biti smanjen na 11,8 miliona KM.

– Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama RS propisuje da se stepen zaduženosti jedinica lokalne samouprave po osnovu dugoročnog duga meri u odnosu na redovne prihode ostvarene u godini koja prethodi godini zaduženja. Prema preliminarnim izvještajima za 2018. godinu, ovi prihodi su iznosili 116,9 miliona  KM. Imajući u  navedene podatke, koeficijent servisa duga Grada u 2019. godini iznosi 10,93 odsto – navedeno je u obrazloženju te odluke.

Naglašeno je da novo kreditno zaduženje ne bi dovelo do rasta iznosa kamate koji se treba platiti, u odnosu na trenutno zaduženje.

– Rezultat refinansiranja bilo bi smanjenje godišnjeg anuiteta koji se planira u budžetu Grada u narednim godinama, kao i delimično umanjenje iznosa kamate, uz završetak otplate kredita u 2029. godini – rečeno je u ovoj Odluci.

Navedeno je da je bi se budžetu za 2019. godinu, izdvajanja za otplatu zaduženja smanjila bi se za oko 0,9 milion KM, a u periodu od 2020. do 2026. godine za oko 1,8 miliona KM.

– Istovremeno se produžuje rok otplate, u odnosu na postojeće zaduženje, do 2029. godine. Ukupna dugoročna zaduženost Grada nakon provedenog refinansiranja, procjenjuje se na 110,1 miliona KM a zaduženost po dugoročnom dugu koji podliježe zakonskom ograničenju na 106,5 miliona KM. Ovakav raspored otplate zaduženja omogućio bi planiranje i realizaciju projekata predviđenih Strategijom razvoja grada i Planom kapitalnih investicija, za koja već nisu obezbjeđena finansijska sredstva – precizirano je u Odluci.

Grad je krajem maja 2017. prvi put refinasirao dugoročno zaduženje Banjaluke i to u iznosu od 73 miliona KM.  Ugovor je zaključen sa Konzorcijumom banaka koji čine Unikredit banka  Banjaluka, Unikredit banka Mostar, Nova banka Banjaluka i Komercijalna banka Banjaluka. Ovaj dugoročni kredit realizovan je po kamatnoj stopi 6-mjesečni EURIBOR + 4,40 odsto, sa rokom otplate do 2027. godine.

Uslovi za novo refinansiranje duga

  • kamatna stopa varijabilna, ne više od 6-mesečni EURIBOR + 2,9 odsto
  • obrada zahteva ne više od 0,05% od iznosa kredita, jednokratno
  • bez troškova prevremene otplate
  • rok vraćanja kredita 120 meseci
  • bez grejs perioda
  • način otplate u jednakim mesečnim anuitetima

(Srpskainfo)