Politika 10.09.2019.

PRIVREDNICI I SINDIKAT O SARADNJI SA PREMIJEROM: Višković uvijek spreman za zajedničko rješavanje problema

ČITANJE: 7 minuta

Povećanje konkurentnosti privrede, povećanje plata i penzija i stvaranje povoljnijeg ambijenta za život u Srpskoj, samo su neki od prioritetnih zadataka koji su se rješavali saradnjom aktuelnog saziva Vlade Republike Srpske, na čelu sa premijerom Radovanom Viškovićem.

Uvođenje novih i izmjena postojećih zakonskih rješenja, kao i izrada nacrta koji bi doprinijeli stvaranju zakonske osnove za djelovanje u praksi, a koje bi za rezultat imalo povoljniji položaj radnika u društvu i stvaranje konkurentnije i produktivnije privrede, ne bi bilo moguće bez aktivne saradnje Vlade i premijera sa nadležnim organizacijama.

Da premijer Višković itekako ima sluha za aktuelne probleme iz oblasti privrede i da je spreman na djelovanje u pravcu pronalaska njehovog efikasnog rješavanja kroz saradnju sa organizacijama, potvrđuje i Dragutin Škrebić iz Unije Udruženja poslodavaca RS.

„Što se tiče Unije udruženja poslodavaca, Sporazum koji smo potpisali sa prethodnom Vladom premijerke Cvijanović o ekonomskim reformama 2018-2021. godina, dolaskom novog premijera Viškovića na tom programu se nastavilo raditi i dalje i što se tiče saradnje u potpunosti smo zadovoljni. Sve eventualne probleme koje imamo, prijedloge koje imamo uvijek možemo doći na razgovore, iznijeti svoje mišljenje, prijedloge i ako imamo nekih novih zakonskih rješenja uvijek  zajedno radimo i dogovaramo“, ističe Škrebić.

On dodaje da vremenski period nije bio dovoljan da bi se moglo nešto ozbiljnije uraditi i da bilo kakve ocjene oko rada Vlade, prije isteka dvije godine teško da su moguće, ali da su u ovom udruženju poslodavaca osjetili volju da nešto zajednički urade, što je pohvalno.

„Uvidjeli smo volju da zajedno rješavamo probleme, a što se tiče konkretnih stvari, prije svega bih želio da pohvalim novi Zakon o podsticajima za privrednike, da se onima koji povećavaju plate porezi, odnosno doprinosi koji su isplaćeni na povećanje plata vraćaju u iznosu od 70 odsto. To je nešto što je dobro, kroz taj program očekujemo da ćemo doći u situaciju da za godinu dana možemo razgovarati o smanjenju stope doprinosa. U narednom periodu kroz zajedničko djelovanje Unije i Vlade RS potrebno je nastaviti ovim tempom i raditi na izmjenama određenih zakona. Prije svega, mislim da su Zakon o visokom obrazovanju, odnosno Zakon o srednjem obrazovanju i uvođenju dualnog obrazovanja, stvari koje treba dovesti do kraja. Mi smo Zakon usvojli, ali sada trebamo Ministarstvo prosvjete i mi, poslodavci Zakon sprovesti u djelo. Smatramo da obrazovanje treba mijenjati iz temelja, kao i finansijsku disciplinu. Ono što mi kao Unija posebno podržavamo kod premijera je uvođenje finansijske discipline, uvođenje Zakona o inspekcijama koji je u fazi izrade. Želimo da Zakon bude efikasan, jednak za sve i bitno smanji sivu ekonomiju, jer je potpuno nikada neće iskorijeniti“, dodaje Škrebić.

KABINET PREDSJEDNIKA VLADE RS ISPUNJAVA OČEKIVANJA PRIVREDNE KOMORE RS

Da je saradnja sa kabinetom predsjednika Vlade RS u dosadašnjem periodu bila na visokom nivou, obzirom na činjenicu da se premijer redovno odazivao i imao sastanke sa rukovodstvom i Upravnim odborom, ističu i u Privrednoj komori Republike Srpske.

Kao dokaz tome može poslužiti i činjenica da je krajem 2018. godine, kada je aktuelna Vlada i počela sa radom, Privredna komora RS dostavila prijedlog mjera koje su najvećim dijelom ugrađene u Program ekonomskih reformi za period 2019-2021. godine.

Na koji način će se realizovati predviđene mjere razgovarano je na nekoliko sastanaka Privredne komore RS sa Predsjednikom Vlade RS, ali i posebno sa nekoliko resornih ministara kojima je predočeno viđenje realizacije predloženih mjera, koje imaju za cilj poboljšanje uslova poslovanja i privrednog razvoja Republike Srpske.

“Od samog početka rada Vlade Premijer Višković je isticao da će privreda biti jedan od prioriteta rada nove Vlade. Prepoznajemo da premijer Višković čini napore da predložene mjere realizuje kroz konkretne aktivnosti i rješenja. Očekujemo da će i brojna zakonska rješenja koja će biti razmatrana na narednoj sjednici NSRS, čiji je predlagač Vlada RS, odnosno resorna ministarstva, doprinijeti stvaranju uslova za pozitivnije pokazatelje u narednom periodu. Nažalost i pored svih napora u prethodnom periodu, rezultati privrede u prvoj polovini godine pokazuju negativne tendencije, na koje, između ostalog, utiču i neke nepredviđene okolnosti kao što su stagnacija privrednog rasta u EU kao najznačajnijem spoljnotrgovinskom partneru. Mišljenja smo da prirodni resursi kojima raspolaže RS i uopšte odnos prema njima nisu u potpunosti stavljeni u funkciju razvoja privrede i društva u cjelini što u narednom kratkom periodu svakako treba učiniti. Nedostatak radne snage, veliki odliv stanovništva iz RS, reforma obrazovnog sistema, reforma zavoda za zapošljavanje, dalje rasterećenje privrede kroz smanjenja doprinosa i veći obuhvat uplatilaca samo su neka od bitnih pitanja kojima se Vlada mora na dosta energičniji i efikasniji način posvetiti u narednom periodu”, rekao je Pero Ćorić, direktor Privredne komore RS.

SARADNJOM SA PREMIJEROM ZADOVOLJNI, PRIMJEDBE UPUĆUJU POJEDINIM MINISTARSTVIMA

Da se do sada nisu javljali neki značajniji problemi u komunikaciji i uspostavljanju saradnje na relaciji Savez Sindikata RS i samog premijera Srpske potvrdila nam je i Ranka Mišić, koja ističe da je zadovoljna dosadašnjom ostvarenom saradnjom sa Viškovićem.

„Kada govorimo o formalnoj saradnji sa premijerom Viškovićem moram reći da tu nema nikakvih problema i da je održano niz sastanaka. Što se tiče same komunikacije i razgovora o različitim problemima koji se uglavnom tiču određenih zakonskih rješenja i položaja radnika u RS i povećanja najnižih plata što je u proceduri, nema problema. Ono što je naša zamjerka i što bismo željeli da bude drugačije je da svi ti razgovori doprinesu konkretnim rezultatima i boljim zakonskim rješenjima koja će omogućiti radnicima da jednostavnije ostvaruju prava koja proizilaze iz njihovog rada te da se rezultati tih razgovara ogledaju u većim platama. Ne možemo reći da nije bilo rasta plata, ali je to bilo simbolično i nedovoljno i zato sada vršimo pritisak da plate rastu brže i više, jer povećanje prosječne plate ne znači nužno da su one najniže plate povećane“, ističe Ranka Mišić, predsjenik Saveza sindikata RS.

Ona dodaje da je zadovoljna komunikacijom koja postoji i da je posebno pohvalno što im je premijer uvijek na raspolaganju za nove prijedloge i ideje, ali da i pored odlične ocjene komunikacije, javlja se problem u dinamici uvođenja izmjena i da se se tu trenutno stanje mora mijenjati.

To nije jedina zamjerka koju je Mišićeva uputila Vladi RS. Ona naglašava da poblemi postoje i u ostvarivanju komunikacije sa pojedinim Ministarstvima, koja i pored pritužbi ostaju zatvorena za saradnju.

„Što se tiče Ministarstava u Vladi RS, postoje Ministarstva sa kojima tradicionalno postoji dobra saradnja, razmjena mišljenja i uticaji oko donošenja zakona, ali ima i Ministarstava koja su potpuno zatvorena kao što je Ministarstvo lokalne uprave, koje je nakon usvajanja nacrta od strane Vlade RS, Zakon o inspekcijama, izbjeglo da formira radne grupe koju čine predstavnici socijalnih partnera i sindikata i poslodavaca. Nisu dozvoli da se radi na uobičajen način, da socijalni partneri budu uključeni u izradu zakonskog rješenja koje se tiče i jednih i drugih. Takođe, prilično je zatvoreno i Ministarstvo privrede. Imali smo jedan sastanak na samom početku gdje smo pokušali da uredimo međusobne odnose, ali u tome nismo uspjeli. Ministar je prilično zatvoren, odnosno komunikacija sa tim Ministarstvom je na ‘stand by’. Promjene se odvijaju sporo kada je u pitanju i Minstarstvo zdravlja, gdje smo dva mjeseca čekali na pokušaj da se riješi jedan problem, da li to Ministarstvo ima previše obaveza ili je nešto drugo u pitanju ne znamo, ali iskustvo koje nije za pohvalu“, dodaje ona.

Određeni pomaci u pozitivnom smjeru, kada je u pitanju saradnja Saveza sindikata sa Ministarstvima u Vladi RS ipak ima. Dok je saradnja u prošlom mandatu bila na nezadovoljavajućem nivou, dolaskom novog ministra u Ministarstvo rada, kroz zajednički rad i uključenost predstavnika sindikata na izradi zakonskih rješenja saradnja se poboljšala.

(banjaluka.net/Nevena Stanojević)