Biznis 22.01.2016.

Privrednici iz RS zaprijetili protestima

ČITANJE: 4 minute
privrednici
Privrednici i poljoprivredni proizvođači iz svih sektora u RS zaprijetili su da će izaći na proteste ukoliko ne dođe do zadržavanja postojeće carinske zaštite za proizvode posebne osjetljivosti do ulaska BiH u EU, a u svjetlu započetih pregovora BiH i Evropske komisije, čiji je cilj prilagođavanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Poručili su to iz Privredne komore RS, koja je organizovala sastanak predstavnika privrednih društava i poljoprivrednih proizvođača iz sektora proizvodnje hrane, pića i duvana, samostalnih saveza i udruženja, kao i predstavnika resornih ministarstava RS. Nakon tog sastanka, Privredna komora RS dostavila je nadležnim institucijama zaključke kojima se, između ostalog, traži zadržavanje postojeće carinske zaštite za proizvode posebne osjetljivosti do ulaska BiH u EU.

Zaključci su otišli na adrese Predsjedništva BiH, Savjeta ministara BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, te nadležnih ministarstava u Vladi RS. Iz privredne komore RS su kazali da je cilj sastanka bio razmatranje zahtjeva Evropske komisije u vezi s potpisivanjem dodatnog protokola uz SSP između BiH i država članica EU i sagledavanje posljedica na proizvodnju i stanje u sektoru proizvodnje hrane, imajući u vidu dosadašnje stavove Privredne komore RS da princip tradicionalne trgovine ne treba prihvatiti.

-Podržan je stav Vlade RS prema kome proizvodi za koje je dokazana posebna osjetljivost i za koje postoji carinska zaštita, a nisu predmet trgovinskog aranžmana definisanog SSP, ne treba da budu predmet razgovora Delegacije BiH i Delegacije Evropske komisije za pregovore radi zaključivanja ovog protokola, da bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU, i treba da zadrže postojeću carinsku zaštitu do ulaska BiH u EU”, naveli su iz Komore. Takođe, dodaju da je zaključeno i da Vlada RS iskazuje čvrstu opredijeljenost za nastavak EU integracija, uz uvažavanje kopenhaških kriterijuma koji nalažu uspostavljanje funkcionalne tržišne ekonomije zemalja kandidata, čiji su proizvođači sposobni da se nose s konkurentnošću i tržištem u EU. Na sastanku je zaključeno i da je u pregovorima s predstavnicima iz EU potrebno zahtijevati da se stvore preduslovi i omogući bescarinski izvoz proizvoda životinjskog porijekla, da se povećaju kvote za bescarinski izvoz pastrmke i da se ukine postojeća carinska zaštita pri uvozu jednodnevnih roditeljskih pilića, lake i teške linije, te da se ponudi mogućnost reciprociteta određivanjem bescarinskih kvota na principu da se iz zemalja EU može uvesti koliko mi izvezemo. “Ovakav pristup imao bi manje negativnih posljedica u odnosu na ukidanje carinske zaštite na proizvode koji imaju carinsku zaštitu- poručeno je sa sastanka. Pored toga, privrednici i poljoprivredni proizvođači traže od predstavnika iz RS u organima na nivou BiH da ne podrže eventualne izmjene zakonske regulative u kojima dolazi do odstupanja od navedenih zahtjeva, a insistiraju i na povećanju novčane podrške za razvoj proizvodnje hrane, na način da se iz novčanih sredstava koja se prikupljaju po osnovu prelevmana na nivou BiH povećaju postojeća izdvajanja iz budžeta u entitetima.

Kao potvrdu ovih zahtjeva, iz Komore poručuju da podaci o spoljnotrgovinskoj razmjeni hrane, pića i duvana u RS sa zemljama EU, u periodu od 2013. godine do oktobra 2015. godine, pokazuju da se pokrivenost uvoza izvozom povećava, a trgovinski debalans smanjuje u korist zemalja EU. Ukidanje carina pri uvozu iz EU za posljedicu bi, kako kažu, imalo povećanje postojećeg debalansa na godišnjem nivou, koji u RS iznosi 540 miliona KM, a na nivou BiH 2,1 milijardu KM.

Takođe, navode da su negativni efekti liberalizacije spoljnotrgovinske razmjene vidljivi i iz podatka da je u RS 1996. godine bilo 16.000 farmi za proizvodnju mlijeka, a sada ih ima oko 4.500. Takođe, istaknute su i posljedice u svinjarstvu, živinarstvu, proizvodnji voća i povrća, gdje je veoma mala proizvodnja u plastenicima, te bi ukidanje carina na uvoz iz zemalja EU dovelo do uništavanja proizvodnje.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS, upozorio je da će nestati poljoprivreda u BiH ukoliko dođe do ove promjene SSP-a. On je dodao da se navedenom adaptacijom SSP-a Hrvatskoj dozvoljava tradicionalna trgovina sa BiH, koja nije predviđena nijednim aktom EU i Svjetske trgovinske organizacije, što znači da ova zemlja može sve da izvozi u BiH bez carina.

(NN)