Vijesti 02.09.2015.

Pro Educa: Istaživanje o položaju menadžera u RS

ČITANJE: 1 minuta

menadzer

Centar za edukaciju „Pro Educa“ iz Banjaluke provodi prvo istraživanje o položaju menadžera u Republici Srpskoj, o učestalosti određenih emocija, stavova i ponašanja u vezi s obavljanjem njihovog svakodnevnog posla.

Predmet ovog istraživanja su uslovi rada, obim posla, kvalitet komunikacije s upravom, kolegama i klijentima koji ostvaruju ljudi na rukovodećim pozicijama u Republici Srpskoj.

– Cilj prvog istraživanja o položaju i stavovima menadžera u Republici Srpskoj je upoznavanje s aspektima i uslovima rada ljudi koji obavljaju upravljačke i menadžerske poslove u privatnim i javnim kompanijama, institucijama, organizacijama, nevladinom sektoru i medijima. Rezultati istraživanja ponudiće direktan uvid u izazove s kojim se suočavaju zaposleni na rukovodećim položajima u Republici Srpskoj-saopšteno je iz Centa “Pro Educa”.

Istraživanje se provodi u formi intervjua i online ankete.

Rezultati istraživanja o položaju i stavovima menadžera u Republici Srpskoj biće predstavljeni u oktobru.

Više informacija na www.proeduca.net