Biznis 30.01.2019.

Prodaja Ljubije propala zbog prijave

ČITANJE: 3 minute

Kompanija “ArcelorMittal” optužila je danas Investiciono-razvojnu banku (IRB) da je odgovorna za neuspjeh aukcije koja je organizovana posredstvom Banjalučke berze, a na kojoj je ponuđen većinski paket Rudnika željezne rude (RŽR) Ljubija.

Podsjećamo, IRB RS je u novembru prošle godine ponudila na prodaju većinski paket akcija (64,99 odsto) rudnika po početnoj cijeni od 69.020.547,43 KM.

Kako su saopštili, IRB RS ih je spriječio da učestvuju na aukciji tako što njihovoj kompaniji “ArcelorMittal Holdings AG” iz Švajcarske nije dao pravo učešća, već je potvrdu o ispunjenosti uslova dao grupaciji “ArcelorMittal”, a što je u suprotnosti s njihovim zahtjevima.

Dodaju kako se “ArcelorMittal Holdings AG Švajcarska” u predviđenom roku prijavio i dostavio potrebnu dokumentaciju, a kao dokaz i podrška ispunjavanju kvalifikacionih kriterijuma, dostavljeni su podaci u vezi s grupacijom “ArcelorMittal”, kojima se potvrđuje ispunjenost postavljenih kriterijuma.

“Kao vodeći proizvođač čelika među najvećim proizvođačima na svijetu i s istorijom poslovanja na teritoriji RS i BiH od 15 godina, smatrali smo da smo u potpunosti kvalifikovani i da ispunjavamo sve kriterijume navedene u odluci IRB RS. Znamo i da smo jedina kompanija koja je dostavila dokumentaciju u navedenom roku. Nažalost, IRB nije prihvatio “ArcelorMittal Holdings AG” Cug Švajcarska kao kvalifikovanog kupca i nije izdao potvrdu, čime je onemogućeno učestvovanje na aukciji. Pritom, IRB nije dala nikakvo obrazloženje niti razloge za neprihvatanje gorenavedene kompanije kao kupca”, saopštili su iz “Mittala”.

Poručuju kako su veoma razočarani odlukom, koja, kako su ocijenili, ugrožava dugoročnu budućnost rudarstva u Prijedoru.

Sa druge strane, u Investiciono-razvojnoj banci rekli su kako su se na aukciju prijavila dva pravna lica iz “ArcelorMittal” grupe, te da u okviru dostavljene dokumentacije nije dostavljen nijedan dokument koji upućuje koje od pomenuta dva pravna lica treba da bude učesnik na aukciji.

“Analizom dokumentacije dostavljene za ‘ArcelorMittal Holdings’ Cug Švajcarska konstatovano je da je ista formalno ispravna, ali da ovo pravno lice ne ispunjava kvalifikacione kriterijume za učešće na aukciji s obzirom na to da je njegova registrovana djelatnost sticanje, upravljanje i prodaja učešća u preduzećima, a ne eksploatacija metaličnih mineralnih sirovina. Takođe, prihodi istog su u 2017. godini iznosili 63.409.936 KM, što je takođe manje od prihoda traženih utvrđenim kriterijumima. Sa druge strane, dokumentacija koju je dostavio ‘ArcelorMittal SA’ Luksemburg nije bila u skladu s propisanim uslovima, ali je dopunjena dan prije isteka roka, te im je nakon toga izdata potvrda za učešće. Pravno lice kojem je izdata potvrda za učešće na aukciji nije unijelo kupovni nalog za paket akcija RŽR Ljubija. Imajući u vidu navedeno, aukcija se može smatrati neuspješnom”, kazali su oni.

Poručuju kako će, zajedno s Vladom RS, nastaviti da rade na prodaji državnog paketa akcija u ovom rudniku.

Inače, za prodaju državnog kapitala u ovom rudniku bili su zainteresovani i u kompaniji “Israeli Investment Group”, a koja nije u predviđenom roku dostavila svoju ponudu i koja je tražila produženje roka za prijavljivanje, a što se na kraju nije desilo.

Podsjećamo, s obzirom na to da odluka o prodaji državnog kapitala u RŽR Ljubija metodom neposrednog odabira kupca nije prošla u Narodnoj skupštini RS, Vlada je krajem prošle godine izbacila rudnik sa liste strateških preduzeća, čime je omogućila privatizaciju državnog kapitala u ovom rudniku bez saglasnosti Narodne skupštine.

Inače “ArcelorMittal” i RŽR Ljubija imaju zajedničko preduzeće “ArcelorMittal Prijedor”, a koje rudari u rudniku Omarska.

Sa druge strane, RŽR Ljubija ima još svoja dva rudnika, a to su Ljubija i Tomašica, koji godinama nisu u funkciji.

(Nezavisne)