Vijesti 17.06.2022.

Produžen konkurs za upis na policijsku akademiju i u SAJ

ČITANJE: 2 minute

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske produžilo je javni konkurs za upis 280 kadeta muškog pola u 25. klasu Policijske akademije Banjaluka, te 20 kadeta muškog pola u 11. klasu Specijalne antiterorističke jedinice /SAJ/.

Pravo učešća na konkursu, koji je otvoren do 2. jula zbog velikog interesovanja imaju kandidati koji posjeduju državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH, da na dan zatvaranja konkursa ima najmanje 18 godina i da nije stariji od 25 godina, da ima najmanje četvrti stepen stručne spreme te da je fizički i psihički sposoban za rad, a to se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova.

Iz MUP-a dodaju da je jedan od uslova konkursa i da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna do šest mjeseci.

Uslov je i da nije kažnjen za prekršaj sa obilježjem nasilja, kao i da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova.

Neophodno je i da lice nije otpušteno iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina.

Lice koje se kandiduje na konkurs treba da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

Iz MUP-a navode da potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku www.education.muprs.org i na broj telefona 051/333-606.

(Srna)