Vijesti 02.06.2020.

Produžen rok za prijavu na obuku vojnih pilota

ČITANJE: 1 minuta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske donijelo je Odluku o produženju roka za prijem dokumenata po javnom konkursu za izbor kandidata iz građanstva za upućivanje na školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Ministarstva odbrane Republike Srbije, studijski program: Integrisane akademske studije Vojno vazduhoplovstvo.

Rok za prijem dokumenata po Konkursu objavljenom u dnevnim novinama „Glas Srpske“ 13.05.2020. godine, produžava se za 15 dana od dana objavljivanja Odluke, odnosno do 16. juna 2020. godine.

Izbor kandidata za školsku 2020/2021. godinu vrši se iz građanstva. Na osnovu izvršene selekcije, MUP Srpske će napraviti konačan izbor pet kandidata koji će biti upućeni na školovanje na Vojnu akademiju. Školovanje traje pet godina.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sve opšte i posebne uslove koji su navedeni u konkursu.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku (www.education.muprs.org) i u Jedinici za osnovnu obuku – Policijskoj akademiji na brojeve telefona 051/333-606.