Vijesti 21.10.2016.

Profesori i dekani podržali rektora Matarugu

ČITANJE: 1 minuta

Svi dekani Univerziteta u Banjaluci, prodekani, prorektori i finansijski direktori jednoglasno pružaju punu podršku u radu rektora Milana Mataruge, posebno u svjetlu posljednjih dešavanja koja su pokušala da dovedu u pitanje legitimitet njegovog izbora.

Zaključeno je danas na sjednici Senata u Banjaluci, koja je još uvijek u toku.

” Događaji kojima smo svjedočili predstavljaju udar na Univerzitet. Osuđujemo pokušaj rušenja ugleda ove ustanove, te pozivamo Inspektorat Republike Srpske da ispita rad inspektora koji se izjašnjavao po rješenju o radu Senata, odnosno legalnosti Statuta  i izbora rektora, a Ministarstvo prosvjete i kulture RS pozivamo da pojasni Statut i da potvrdu legaliteta predstavnika MUP-a, odnosno Visoke škole unutrašnjih poslova u okviru ovoga tijela.”

– Pročitao je danas Mataruga novinarima u Banjaluci, dio zaključaka koji je usvojen do sada na sjednici.

“Univerzitet ima ozbiljne primjedbe na rad Vitomira Popovića, bivšeg dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i jednog od kandidata za rektora Univerziteta, i na izjave koje govore u prilog tome, ali da ce u daljim precedurama preispitivati ovakve ocjene, te da ovo pitanje danas nije bilo razmatrano na sjednici”- naglasio je Mataruga.

Univerzitet će prema Vladi RS uputiti i inicijativu za izmjenu zakona u pogledu resorne nadležnosti za visoko obrazovanje. To znači da će tražiti da se visoko obrazovanje u RS da u nadležnost Ministarstva nauke i tehnologije.

(MojKontakt)