Vijesti 27.09.2016.

Projekat “Naum”: Uče da prepoznaju darovite đake

ČITANJE: 2 minute

Milica Drobac, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, inicijator je projekta “Naum”, namijenjenog radu sa darovitim učenicima, koji se sprovodi u četiri osnovne škole u RS u kojima je edukacija obuhvatila više od 30 prosvjetnih radnika.

Zajedno sa psiholozima, pedagozima i nastavnicima, Dropeva je projekat implementirala u banjalučkim osnovnim školama “Dositej Obradović”, “Branko Radiević”, “Stanko Rakita” te “Sveti Sava” u Novom Gradu, u kojima je edukacija za ovu godinu u potpunosti završena i pri kraju je pisanje učenikih radova.

“Edukacija je prvi dio projekta. Radili smo sa prosvjetnim radnicima, odnosno nastavnicima na svim predmetima, osim fizike kulture i likovne i muzike umjetnosti, za sada“, objasnila je ona za “Nezavisne”, uz ocjenu da su svi prosvjetni radnici pokazali volju za radom i učenjem. Međutim, malo ih je koji su imali znanja o listi indikatora koji ukazuju na potencijalno darovitu ili (i) talentovanu djecu, što i ne čudi s obzirom na to da se naš obrazovni sistem do sada nije bavio ovim pitanjem na ovakav način.

“To mogu biti djeca koja vrlo rano ponu da pišu, itaju, radoznala su, mnogo čitaju, brzo razmišljaju, postavljaju pitanja, imaju razvijenu unutrašnju motivaciju, često imaju problem sa autoritetom i sklonost da brane svoje mišljenje, što nastavnici prepoznaju kao neposlušnost…”, navodi ona neke od indikatora, dok će 4. novembra prezentovati svoj projekat i zapažanja i stručnjacima u Banjaluci.

Procjene su da je na nivou populacije tri do pet odsto djece ili jedan do dva učenika po odjeljenju ili čak u čitavoj generaciji, koja su daroviti učenici.

Strategijom razvoja obrazovanja RS za period 2016 – 2021. godine definisano je da u narednom periodu prioritet treba da bude uspostavljanje sistema identifikacije i praćenja darovitih učenika.

“Ministarstvu prosvjete i kulture RS je u planu osnivanju centra za talentovanu djecu u zatvorenoj školi u blizini manastira Liplje. Radimo na tome da centar bude otvoren za svu talentovanu djecu u RS u ovoj školskoj godini”, rečeno je “Nezavisnim” u Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

U Nacrtu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju predviđeno je da škola vrši identifikaciju, obrazovanje, praćenje i podsticanje nadarenih i talentovanih učenika, a da se vaspitno-obrazovni rad sa nadarenim i talentovanim učenicima realizuje na osnovu nastavnog plana i programa, te individualnih obrazovnih programa koje predlažu stručnjaci.

“Taj tim treba da sarađuje sa strunim timom škole, promoviše znaaj rada sa nadarenim i talentovanim učenicima, sarađuje sa predstavnicima obrazovnih institucija, naunih institucija”, naglašavaju iz resornog ministarstva.

(nezavisne.com)