Biznis 12.10.2020.

PROMJENA IMENA: Beogradska kompanija GO4YU postala MTEL Global

ČITANJE: 1 minuta

Kompanija GO4YU d.o.o. Beograd, u kojoj Mtel a.d. Banja Luka ima 41% učešća u kapitalu, promijenila je poslovno ime u MTEL Global d.o.o. Beograd, navodi se u obavijesti Mtela dostavljenoj Banjalučkoj berzi.

Ugovor o sticanju udjela Telekom Srbija a.d. Beograd u osnovnom kapitalu društva MTEL Global d.o.o. Beograd (pod tadašnjim poslovnim imenom GO4YU d.o.o. Beograd) zaključen je u avgustu 2015. godine i isto je u formi društva sa ograničenom odgovornošću registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije, prenosi Indikator.ba.

Nakon prijenosa 3,96% udjela sa manjinskog člana društva, kompanije Dimedia Group Limited, Hong Kong, na većinskog člana, Telekom Srbija a.d. Beograd i zaklјučenja Ugovora o pristupanju novog člana i povećanju kapitala novim ulogom od 11.7.2019. godine, između Telekom Srbija a.d. Beograd i novog člana društva – Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, uspostavlјena je nova vlasnička struktura društva, tako da Telekom Srbija a.d. Beograd ima 59% udjela a Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka ima 41% udjela u ukupnom osnovnom kapitalu društva.

Promjena poslovnog imena u MTEL Global d.o.o. Beograd registrovana je kod Agencije za privredne registre 3.9.2020. godine.

(SB/banjaluka.net)

Oznake: GO4YU, M:tel