Vijesti 26.02.2019.

PROSTORNO UREĐENJE: Poziv za dostavu prijedloga na planska dokumenta

ČITANJE: 2 minute

Iz Odjeljenja za prostorno uređenje obavještavju javnost da je na sjednici Skupštine grada, održanoj 6. februara donesena Odluka o reviziji izmjene Regulacionog plana dijela kompleksa između ulica Partizanskih avijatičara, Pilanske ulice, željezničke pruge „Sunja – Doboj“ i kompleksa VRS (“Sl.gl. Grada Banjaluka“ broj  5/19).

Revizijom Plana će biti obuhvaćen prostor koji se nalazi  između ulice Frane Supila, Pilanske ulice i željezničke pruge „Sunja – Doboj“ u ukupnoj površini od 9,34 hektara i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave i prostorijama Mjesne zajednice Borik 2, 15 dana od dana objavljivanja.

Takođe, iz Odjeljenja obavještavju da je na sjednici Skupštine grada održanoj 26.12.2018. i 27.12.2018. godine donesena Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Ada Debeljaci 1“ (“Sl.gl. Grada Banjaluka“ broj  48/18).

Izmjenom Plana će biti obuhvaćen prostor koji se nalazi  u neposrednoj blizini Ulice Novaka Pivaševića, a odnosi se na k.č. br. 350/5, 350/7, 350/8, 350/9 i 349/6 k.o. Banja Luka 5 ( n.p.), u površini od 0,16 hektara i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave i prostorijama Mjesne zajednice Ada, 15 dana od dana objavljivanja.

Iz resornog odjeljenja su pozvali zainteresovana lica, vlasnike nekretnina, korisnike prostora i učesnike u njegovoj izgradnji i uređivanju da dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje u formi dopisa do 14. marta ove godine.

Produžen javni uvid: Nacrt RP za interpolaciju društvenih sadržaja

Istovremeno, iz Odjeljenja za prostorno uređenje obavještavju javnost da će ponovno izlaganje Nacrta Regulacionog plana za interpolaciju društvenih sadržaja na užem području grada Banje Luke u dijelu koji se odnosi na mikrolokalitet 7 – između Aleje Sv. Save, ul. Vase Pelagića i ogranka ul. Nikole Pašića biti produžen za uvid, i to u periodu od 28.02. do 08.03.2019. godine u prostorijama preduzeća „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka, ul. Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br. 101 a, u prostorijama Gradske uprave i prostorijama Mjesne zajednice Centar 1.

Produžetak javnog uvida za predmetni mikrolokalitet organizuje se zbog tehničke greške u prvom i drugom obavještenju za javnost o ponovnom izlaganju NACRTA REGULACIONOG PLANA ZA INTERPOLACIJU DRUŠTVENIH SADRŽAJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA BANJALUKE na javni uvid oglašenom 10.01.2019. i 18.01.2019. godine u kojim nije bila precizirana adresa sedmog mikrolokaliteta.

Za vrijeme trajanja produženog javnog uvida za navedeni mikrolokalitet, a sve do 08.03.2019.godine svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi– Odjeljenju za prostorno uređenje.