Region 06.12.2022.

“PROTIV STRANOG MIJEŠANJA”: Na samitu u Tirani usvojena zajednička deklaracija

ČITANJE: 4 minute

Zvaničnici Evropske unije i lideri zemalja Zapadnog Balkana održali su danas u Tirani samit na kojem su usvojili zajedničku deklaraciju koja govori o odnosima EU i ove regije, ali i situaciji na Zapadnom Balkanu.

Na početku deklaracije, istaknuto je kako EU potvrđuje svoju potpunu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i poziva na ubrzanje procesa pristupanja na osnovu kredibilnih reformi na strani partnera, poštenih i rigoroznih uslova, kao i principa vlastitih zasluga, što je zajednički interes.

Evropska unija u deklaraciji pozdravlja i riješenost partnera sa Zapadnog Balkana da podrže suštinske evropske vrijednosti i principe u skladu s međunarodnim pravom.

“Naglašava potrebu za stalnim naporima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i ojačanom podrškom dobrom upravljanju, ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i pravima pripadnika manjina. Kredibilitet ovih obaveza zavisi od smislenog sprovođenja neophodnih reformi i postizanja dobrih rezultata u kombinaciji s jasnom i dosljednom komunikacijom s javnošću u interesu svojih naroda”, navodi se.

Također, osvrnuli su se i na situaciju u Ukrajini i usklađivanje politike zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije.

“Produbljivanjem saradnje s partnerima podstičemo ih da postignu brz i trajan napredak k potpunom usklađivanju sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom (ZVBP) EU i da shodno tome postupaju, uključujući u oblasti restriktivnih mjera EU. Pohvaljujemo partnere sa Zapadnog Balkana koji u tom pogledu već pokazuju stratešku posvećenost tako što su se u potpunosti uskladili sa ZVBP EU i podstičemo one koji to još nisu učinili da slijede primjer”, ističu sa samita.

Dio deklaracije posvećen je i odnosima susjeda na Zapadnom Balkanu.

“Još uvijek je neophodno ulagati dodatne odlučne napore u pomirenje i regionalnu stabilnost, kao i u pronalaženje i sprovođenje definitivnih, inkluzivnih i obavezujućih rješenja za regionalne i bilateralne sporove između partnera i probleme ukorijenjene u nasljeđu iz prošlosti, sve u skladu s međunarodnim pravom i utvrđenim principima, uključujući i Sporazum o pitanjima sukcesije, kao i za preostale slučajeve nestalih lica i pitanja vojnih zločina. EU takođe poziva partnere da zajamče prava i jednak tretman pripadnika manjina”, naglašeno je.

Deklaracija također tretira i pitanje ekonomske i energetske krize te se u njoj ističe kako je isključivo za ovakvu situaciju krivac Rusija.

“Novi paket energetske podrške EU vrijedan 1 milijardu eura u bespovratnim sredstvima koja mogu donijeti 2,5 milijardi eura investicija pomoći će Zapadnom Balkanu da ublaži uticaj energetske krize i ubrza energetsku tranziciju u regionu. Paket se finansira putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) i obuhvata trenutne, kratkoročne i srednjoročne mjere za pružanje pomoći građanima i privrednim društvima na Zapadnom Balkanu”, saopćili su.

Naglašeno je i kako su EU i Zapadni Balkan odlučni da ubrzaju i prodube svoje političko angažovanje i angažovanje u oblasti politika.

“EU podsjeća na zajedničku posvećenost da se povećaju napori za unapređenje integracije Zapadnog Balkana u unutrašnje tržište EU. Kao odskočna daska za integraciju bi trebalo da posluži zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana (ZRT). EU pohvaljuje nedavne sporazume partnera o slobodnom kretanju i priznavanju identifikacionih dokumenata svih građana regiona, kao i o uzajamnom priznavanju univerzitetskih diploma i stručnih kvalifikacija unutar regiona”, navodi se u zajedničkoj deklaraciji.

EU i Zapadni Balkan dijele brojne bezbjednosne izazove koji zahtijevaju koordinirane aktivnosti koje su u kontekstu ratne agresije Rusije protiv Ukrajine postale još važnije. EU i Zapadni Balkan su odlučni da nastave da jačaju saradnju u oblasti suštinskih bezbjednosnih i odbrambenih pitanja, uključujući na operativnom nivou.

“EU će nastaviti da sarađuje s regionom na daljem razvoju njegovih odbrambenih sposobnosti i kapaciteta, uključujući kroz Evropski instrument mirovne pomoći. EU pozdravlja kontinuiranu posvećenost partnera razvoju efikasnih instrumenata za saradnju unutar Zapadnog Balkana u oblasti bezbjednosti i odbrane. EU će takođe dodatno povećati svoje angažovanje u regionu u oblastima kao što su svemirska i vojna mobilnost”, pojašnjava se u dokumentu.

“EU i Zapadni Balkan su posvećeni borbi protiv stranog manipulisanja informacijama i miješanja, uključujući dezinformisanje i ostale hibridne prijetnje koje su prisutne u društvima Zapadnog Balkana i koje žele da ugroze stabilnost regiona, njegove demokratske procese i njegovu evropsku perspektivu. U vezi s tim ćemo nastaviti da jačamo saradnju na razvoju otpornosti podsticanjem medijskog profesionalizma i medijske pismenosti, kao i povećavanjem uticaja svoje strateške komunikacije o odnosima između EU i Zapadnog Balkana, a naročito o procesu proširenja”, stoji u deklaraciji zemalja koja je usvojena na samitu u Tirani.

Cjelokupni tekst deklaracije koja je usvojena u Tirani može se vidjeti na sljedećem linku.

Oznake: samit, Tirana