Vijesti 26.09.2018.

PRVA KONFERENCIJA ReLOaD PROGRAMA Banja Luka kao primjer dobre prakse

ČITANJE: 1 minuta

Prva konferencija Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koja je održana krajem prošle sedmice u Skoplju, okupila je preko 80 učesnika, među kojima je bio i predstavnik Grada Banja Luka.

Učesnici su imali priliku da razmijene iskustva i mišljenja o izazovima i prilikama za poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

Imajući u vidu da Grad Banja Luka od 2012. godine primjenjuje LOD metodologiju prilikom raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata udruženja građana, te je učestvovao i u prehodnom projektu „Jačanje lokalne demokratije“ (LOD), ovo je bila prilika da se prenesu primjeri dobre prakse i iskustva Banje Lukea o učešću u projektu i primjeni LOD metodologije.

Grad Banja Luka od 2017. godine učestvuje u trogodišnjem projektu „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu  (ReLOaD)“, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, a finansiran je od strane Evropske unije i ima za cilj da jača partnerstvo između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na unapređenje mehanizama transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva na području regije.