Biznis 01.07.2016.

Prvi info dan o EU Programu COSME održan u Banjaluci

ČITANJE: 1 minuta

U banjalučkom Domu omladine juče je održan ifno dan o EU programu za podršku malim i srednjim preduzećima (COSME).

Učesnici su imali priliku čuti da unutar ovog programa postoje dva finansijska instrumenta koja MSP mogu koristiti preko finansijskih institucija – instrument za kreditne garancije koji će osigurati garancije i protugarancije za finansijske institucije i instrument vlasničkog kapitala za rast koji će u okviru programa osigurati rizični kapital za investicione fondove koji ulažu u mala i srednja poduzeća.

Takođe, učesnici su mogli čuti kako MSP mogu doći do informacija o mogućim izvorima finansiranja za njihove projekte, koji su to izvori finansiranja te kako mogu iskoristiti Evropsku mrežu preduzetništva za ostvarivanje poslovne saradnje sa inostranstvom.

Prezentovani su i brojni primjeri realizovane uspješne saradnje inostranih  i naših firmi, kao što su već uspostavljena saradnja preko Evropske mreže preduzetništva sa firmama iz Švedske, Rusije, Portugalije i Italije.

Iz Gradske razvojne agencije navode da će nastaviti aktivnosti u vezi sa informisanjem finansijski stabilnih, inovativnih i izvozno orijentisanih preduzeća o mogućnostima koje pruža EU program COSME, te pružiti tehničku pomoć preduzećima.

Organizator info dana bila je Gradska razvojna agencija u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske i Republičkom agencijom za mala i srednja preduzeća RS.