Vijesti 23.05.2016.

Prvi registar seksualnih prestupnika nad maloljetnicima do kraja godine

ČITANJE: 2 minute

Kako je već poznato, u ovom dokumentu će se, između ostalog, naći i odredbe koje propisuju uspostavljanje registra pedofila, što je predviđeno za četvrti kvartal 2016. godine.

Radna grupa za izradu zakona formirana je prošle godine i čine je eksperti koji razmatraju sve prijedloge i sugestije koje su upućene Ministarstvu pravde RS, u pogledu rješenja koja će se naći u novom krivičnom zakonu RS, te rješenja koje je u praksi prepoznala radna grupa, a koja još nisu regulisana ili su prevaziđena u postojećem Krivičnom zakonu RS“, pojašnjeno je “Nezavisnim” u resornom ministarstvu.

Ranijim izmjenama Krivičnog zakona RS pooštrene su kazne za krivična djela protiv polnog integriteta i na taj način se već pokušalo djelovati na sve potencijalno nove počinioce ili ponavljače istih djela.

Ipak, uspostavljanje registra pedofila, kako očekuju stručnjaci, treba da onemogući počinioca krivičnog djela da ga sakrije ili ponovi.

Uspostavljanje registra pedofila je mjera koja će doprinijeti boljoj zaštiti djece u ovoj oblasti. Cilj je da lica koja su već osuđena po ovom osnovu budu pod nadzorom, te da se eliminiše svaka mogućnost da po bilo kojem osnovu mogu raditi s djecom“, kaže Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS.

Spomenka Stevanović, poslanica u Narodnoj skupštini RS, istakla je važnost prevencije, a zatim i visoke kazne za počinioce.

Ohrabruje činjenica da je broj evidentiranih krivičnih djela manji, a stepen rasvijetljenosti veći”, dodala je Stevanovićeva.

Izrada registra najavljena je u martu 2015. godine, kada se pristupilo zakonskim izmjenama koje uključuju i zabranu obavljanja bilo kakvog poziva osuđenim pedofilima, kao i dužnosti ili djelatnosti u vezi s djecom, podizanje dobne granice na pristanak na seksualni odnos sa sadašnjih 14 na 16 godina, povećanje kazni, isključenost olakšavajućih okolnosti za počinioca, a što bi smanjilo i broj povratnika u vršenju ovog teškog krivičnog djela.

(Nezavisne)