Politika 14.10.2015.

Računica Vlade RS: 34 nasrtaja na nadležnosti RS

ČITANJE: 4 minute
vlada-rs
Vlada Republike Srpske tvrdi da je novi Savjet ministara BiH, od konstituisanja do danas, kao i nova parlamentarna većina na nivou BiH u više navrata djelovali izvan svojih Ustavom i zakonima definisanih ovlaštenja, “narušavajući položaj, nadležnosti i interese RS i njenih institucija”.

U informaciji “Ustavni položaj RS-a i zaštita njenih interesa na nivou institucija BiH”, koja će 20. oktobra biti razmatrana na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS, Vlada RS navodi i da su “u više navrata usvajane odluke suprotne zvaničnim stavovima Vlade i drugih nadležnih institucija RS-a, iako su Savjet ministara i poslanici/delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH o predmetnim stavovima institucija RS bili pravovremeno i zvanično upoznati, a pogotovo kadrovi iz stranaka sa sjedištem u RS”.

– Dodatnu otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da se radi o pitanjima koja spadaju ili u isključivu nadležnost entiteta (odnosno entiteta i kantona u Federaciji BiH) ili o pitanjima u kojima institucije BiH imaju isključivo koordinirajuću ulogu i nadležnost, a ne i mandat da kreiraju rješenja u smislu definiaanja razvojnih politika ili zakonskih rješenja na nivou BiH – stoji u informaciji.

Navedeni su i neki od primjera djelovanja novog saziva Savjeta ministara, odnosno parlamentarne većine na nivou BiH “kojima se narušavaju ustavna pozicija, nadležnosti, te ekonomski i drugi interesi RS”.

Vlada RS je na prvo mjesto od 34 pitanja u ovoj informaciji navela “Odbijanje Odluke o ratifikaciji Sporazuma sa Svjetskom bankom o zajmu za budžetsku podršku razvojnim politikama u entitetima (DPL)”, ističući da su predstavnici političkih partija sa sjedištem u RS, a koji čine većinu u Parlamentarnoj skupštini BiH, odbili da glasaju za prijedlog te odluke, uskraćujući na taj način budžet, odnosno građane RS za više od 30 miliona KM.

Međutim,dodaje da je, “nakon svojevrsnog pritiska koji su izvršili predstavnici međunarodne zajednice u BiH, a posebno zahvaljujući angažmanu Delegacije Evropske unije u BiH”, ta odluka ipak usvojena.

U informaciji Vlada RS iznosi zamjerku jer je “na zahtjev političkih i privrednih krugova iz FBiH, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH podržao dodjeljivanje kargo funkcije aerodromu u Tuzli za izvoz mesa iz BiH u Tursku, iako je prošle godine, prilikom donošenja odluke turske vlade da omogući plasman ove vrste proizvoda iz BiH na njeno tržište, kao svojevrstan oblik podrške BiH nakon katastrofalnih poplava, dogovoreno da se pri plasmanu vodi računa o zastupljenosti oba entiteta, odnosno da se plasman realizuje sa sarajevskog i banjalučkog aerodroma”.

Aerodrom u Tuzli ne zadovoljava uslove za realizaciju ovog aranžmana, međutim, smatraju u Vladi, uključivanjem još jednog aerodroma u ovu aktivnost, ne samo da bi bio narušen dogovoreni princip ravnopravne zastupljenosti FBiH i RS, “nego bi banjalučkom aerodromu bila pričinjena direktna materijalna šteta”.

Vlada izražava i nezadovoljstvo jer su stranke iz RS na nivou BiH najavile uskraćivanje podrške izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, prije nego što je ta inicijativa formalno ušla u proceduru razmatranja od UO UIOBiH, odnosno Savjeta ministara…

Kritikovani su i rezultati po RS “bečke konferencije o zapadnom Balkanu”, te navedeno da nadležne institucije RS nisu bile konsultirane, niti uključene u proces priprema za učešće na konferenciji.

Vlada dalje ukazuje i da nijedan od članova Komisije za primjenu programa zaštite svjedoka u BiH nije srpske nacionalnosti, a da je samo jedan Srbin u Savjetu Agencije za pružanje usluga u vazduhoplovnoj plovidbi, a ima i primjedbe na raspodjelu sredstava iz tekuće budžetske rezerve institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2015., u iznosu od 925.000 KM u oblasti kulture i sporta, a koja je, kako se navodi, na štetu RS, jer joj je pripalo 320.000, dok je više od 600.000 dodijeljeno subjektima u FBiH.

U informaciji Vlada iznosi i zamjerke na usvojene izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, jer su određene nadležnosti prenijete s institucija RS na nivo BiH, pogotovo u domenu procesuiranja krivičnih djela pranja novca i trgovine ljudima.

Sporan je i Državni odbor za investicije, kao i to što je Savjet ministara, između ostalog i na tzv. „bečkoj konferenciji“, dalo punu podršku učešću BiH u jadransko-jonskom gasnom projektu, ali i imenovanje radne grupe za izradu izmjena Zakona o zaštiti tajnih podataka.

U Vladi RS-a, između ostalog, smatraju i da je na sceni pokušaj isključivanja institucija RS iz procesa implementacije Strategije razvoja JIE 2020, ali im je sporan i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju koordinacionog tijela za pitanja migracija u BiH, u kojem je samo jedan Srbin.

Također, ukazuju na pokušaj izrade “Programa integrisanja BiH u EU”, bez dogovorenog mehanizma koordinacije u oblasti evropskih integracija u BiH i djelovanje Komisije za evropske integracije u sastavu Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, čiji je mandat istekao.

Vlada RS je u ovoj informaciji pripremljenoj za razmatranje u parlamentu RS navela i neslaganje u vezi s nekoliko sporazuma i prijedloga odluka, među kojima je i Prijedlog osnovnog ugovora BiH i Islamske zajednice u BiH i protivljenje inicijativi za uspostavljanje investiciono-razvojnog fonda BiH.

(Agencije)