Vijesti 14.01.2016.

Rad na crno i minimalac koštaju Fond PIO RS 60 miliona KM

ČITANJE: 3 minute
rad na crno
Zbog neprijavljivanja radnika ili prijavljivanja na minimalac Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) RS godišnje gubi oko 60 miliona KM prihoda, pokazala je analiza Fonda PIO.

U Fondu PIO su rekli da su ovu analizu uradili upravo s ciljem kako bi vidjeli koliko se manje novca po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje slije na njihov račun po nekoliko osnova, kao što su prijava na najnižu osnovicu, potpuno neprijavljeni radnici i slično.

-Kada bi bili uvedeni platni razredi i to tako da je na najnižu osnovicu moguće prijaviti samo NK radnike, radnike sa SSS na 400 do 450 KM, sa VŠS na 600 KM, a da zaposleni sa VSS ne mogu biti prijavljeni na platu nižu od prosjeka u Republici Srpskoj, prihod po osnovu doprinosa za PIO, pri sadašnjoj strukturi zaposlenih, bio bi veći za oko 60 miliona KM na godišnjem nivou- kazali su u Fondu PIO.

U evidencijama Fonda PIO na platu ispod 400 KM u RS trenutno je prijavljeno oko 74.000 radnika, od čega je 16.000 radnika prijavljeno na manje od 370 KM, što je zakonski minimum.

-Čak 2.639 radnika sa VSS je prijavljeno na platu od 370 do 400 KM, dok je njih još 5.992 prijavljeno na pola radnog vremena, sa kraćim radnim vremenom i slično- naglasili su u Fondu.

Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Tane Peulić kaže da je problem prijavljivanja radnika na minimalac posebno izražen u niskoakumulativnim granama kao što su industrija tekstila, kože i obuće, trgovina, ali da je ovaj problem veoma prisutan i u grani koju on predstavlja.

-Određena preduzeća u grani koju predstavljam su sistematizovali sva radna mjesta kao NK i radnicima odredili minimalnu platu na koju plaćaju obaveze. Ja sam u više navrata postavljao pitanje rukovodstvima tih preduzeća kako je moguće da u firmi koja ima 150 radnika nema nijednog ni PK ni KV radnog mjesta- rekao je Peulić.

Komentarišući podatke Fonda PIO, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić ističe da je ključno pitanje šta rade kontrolni organi.

-Mislim da je pokušaj da u RS bude povećana najniža plata potpuno pogrešan put. Treba spriječiti one koji nemaju pravo da isplaćuju najnižu platu to čine. Šta rade kontrolni organi? Kako je moguće da radnik sa visokom strčnom spremom bude prijavljen na 370 KM? To je nemoguće i to svi znamo. Unija udruženja poslodavaca RS podržava svaku mjeru koja će tu uvesti reda, ali to nije povećanje najniže plate- naglasio je Škrebić.

Poslodavci neredovno ili nikako ne uplaćuju doprinose za 21.000 radnika

Alarmantan je i podatak da odredjen broj poslodavaca u Republici Srpskoj ne uplaćuju redovno doprinose za 21.000 radnika, od čega za polovinu njih poslodavci uopšte neplaćaju obaveze na plate već duži vremenski period.

Tane Peulić je istakao da u RS ima dosta preduzeća koja godinama ne uplaćuju obaveze ni na minimalne plate i po deset godina.

-U mojoj grani poslodavci neredovno uplaćuju doprinose za oko 30 odsto radnika. Državni organi bi trebali ozbiljnije da se pozabave ovim pitanjem – naglasio je Peulić.

Dragutin Škrebić je istakao da je najveći broj radnika za koje se neredovno uplaćuju doprinosi zaposlen u preduzećima čiji je vlasnik država.

-Naravno, mi to ne podržavamo. Mi tražimo da se stope poreza i doprinosa smanje, ali da niko ne bude oslobođen te obaveze- rekao je Škrebić.

(Capital.ba)