Vijesti 07.03.2016.

Rad Skupštine grada u prošloj godini – na 13 sjednica razmatrane 323 tačke

ČITANJE: 1 minuta
gradska-skupstina-ATV
Skupština grada Banjaluka je u prošloj godini održala ukupno 13 sjednica, na kojima su razmatrane 323 tačke i 68 podtačaka.

U pomenutom periodu, Skupština grada je donijela i 12 radnih zaključaka.

Ovo je navedeno u izvještaju o realizaciji programa rada Skupštine grada i radnih zaključaka Skupštine za period od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, koji je usvojen na sjednici održanoj 3. marta ove godine.

Programom rada Skupštine grada za 2015. godinu planirano je razmatranje 114 tačaka, od čega su 103 i realizovane, što čini realizaciju Programa rada od 90,35 odsto.

Od 11 nerealizovanih tačaka, umjesto dvije – usvojeni su akti koji na drugačiji način rješavaju navedena pitanja (tačke se odnose na izbore za savjete mjesnih zajednica i na Strategiju razvoja grada), tri tačke planirane Programom nisu realizovane, jer nije bilo potrebe za njihovom realizacijom, realizacija četiri tačke je odložena za 2016. godinu, dok su za dvije tačke navedeni razlozi njihovog nerealizovanja.

Radna tijela Skupštine grada, kojih ima 24, održavala su sjednice uglavnom povodom materijala koja se nalaze na dnevnom redu sjednica Skupštine, a neznatno za druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Ukupno su održane 142 sjednice radnih tijela, na kojima je razmatrano 630 tačaka dnevnog reda. Četiri radna tijela nisu se ni sastajala tokom 2015. godine.

(Banjaluka.rs.ba)