Politika 03.06.2021.

Radan Sarić: Izgradnja regionalnog puta Palma – Osmaci prioritet opštine

ČITANJE: 8 minuta

U istočnom dijelu Republike Srpske, u regiji za koju se već vijekovima udomaćio naziv Birač, smještena je teritorijalno i demografski mala, ali prirodnim bogatstvima, kao i potencijalima za dalji razvoj bogata opština Osmaci.

Pored plodnih oranica i velikog procenta obradivog zemljišta, što predstavlja osnovu za razvoj poljoprivredne djelatnosti, prednost ovog kraja ogleda se i u povoljnom geografskom položaju, jer je opština smještena na raskrsnici važnih saobraćajnica, prema većim privrednim rejonima i regionalnim centrima.

Ipak, da bi opština nastavila put razvoja potrebna su značajnija ulaganja u njene resurse, otvaranje novih pogona u kojima bi se prilikom za zaposlenje lokalno stanovništvo vezalo za ovo područje i izgradnja regionalnog puta, kao jedan od strateških i prioritetnih projekata opštine.

Rekao je to u razgovoru za Načelnik.net Radan Sarić, načelnik opštine Osmaci.

„Nastojimo da budemo predusretljivi  i otvoreni za sve inicijative poslovnog sektora, da stvorimo povoljno poslovno okruženje koje će privući investitore i povećati zaposlenost lokalnog stanovništva. U tom smislu, nastojaćemo da budemo efikasni u radu  i da sve zahtjeve koje nam pristignu od poslovnog sektora rješavamo u najkraćem roku“, istakao je Sarić.

Krajem prošle godine preuzeli ste dužnost načelnika opštine Osmaci. Koje promjene i novitete u narednom periodu planirate da sprovedete sa ciljem poboljšanja i unapređenja životnog standarda u opštini na čijem ste čelu?

Ono što je najvažnije jeste da se prave koraci ka naprijed. Projekti koji su započeti, ne smiju da budu zaustavljeni, a za one probleme koji do sada nisu riješeni, mi smo sada tu da pripremimo projekte i pristupimo  njihovoj implementaciji u djelo. Od izuzetne važnosti je da se prilikom sprovođenja novih projekata i aktivnosti rukovodimo strategijom razvoja naše opštine, gdje su jasno definisani koraci kojima bi se razvijala lokalna zajednica, a samim tim stvarali i povoljniji uslovi za život njenih mještana. Naravno, samo to nije dovoljno. U poboljšanju životnog standarda potrebna nam je i volja mještana za bolje sutra, jer jedino zajedno možemo da ostvarimo rezultate. Ono što ja mogu garantovati jeste kontinuitet i upornost za stvaranje bolje i sigurnije budućnosti svih mještana opštine Osmaci.

Kako biste ocjenili kvalitet života u opštini i koji su to infrastrukturni projekti koji opštini nedostaju?

Кada je u pitanju kvalitet života ljudi u našoj opštini, nikada ne smijemo reći da smo u potpunosti zadovoljni, jer prostora za rad, ulaganje i poboljšanje položaja svakog građanina uvijek ima. Uvijek treba tražiti način i težiti  poboljšanju i to je ono na čemu ja konstantno želim da radim. Trenutno nam je potrebno poboljšanje putne infrastrukture, a pored postojećih radova na rekonstrukciji mreže puteva u planu su i još brojni projekti čijom realizacijom bi se stvarali bolji uslovi za život na prostoru naše opštine. Ono što takođe nedostaje jeste i veći osvrt na razvoj poljoprivredne djelatnosti, zbog čega u narednom periodu planiram veću posvećenost ovoj privrednoj grani.

Kolika su izdvajanja iz budžeta za pomoć poljoprivrednim proizvođačima sa područja opštine, uzmemo li u obzir da je ova djelatnost osnovni izvor prihoda za većinu porodica koje žive u Osmacima? Gdje vidite mogućnost rješavanja problema nesigurnog plasmana proizvoda?

Izdvajanje iz budžeta za pomoć poljoprivredi je u iznosu od  20.000 КM.  Na području opštine Osmaci trenutno imamo 54 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a dominantne poljoprivredne kulture tiču se žitarica, voća i povrća. Takođe, na teritoriji naše opštine imamo i veliki procenat nedorađenih oranica. Važno je naglasiti da je stočni fond u opadanju kod svih vrsta, izuzev kod ovaca gdje je u blagom porastu posljednjih  godina.

Proteklih godina region se suočava sa trendom odlaska mladog i radno sposobnog stanovništva. Koje mjere pronatalitetne politike se sprovode na području opštine na čijem ste čelu i na koji način planirate da utičete na smanjenje ili bar ublažavanje ovakvog trenda migracija stanovništva?

Odlazak mladih je svakako ozbiljno upozorenje za nas koji možemo dati doprinos za poboljšanje takve situacije. Svaki mladi čovjek je veliko bogatstvo društva, zbog čega njegove potrebe treba da budu prepoznate i zadovoljene, u skladu sa mogućnostima lokalne zajednice. Kao ključno rješenje za ublažavanje ovakvog trenda na području opštine Osmaci vidim otvaranje novih radnih mjesta i obezbjeđivanje osnovnih uslova, kao što su sigurna primanja i podrška mladim bračnim parovima, kako bi ta populacija sve više bila motivisana da ostaje i zasniva porodicu u Osmacima. Nadam se da će takav pristup i politika pokazati efekat već u narednim godinama.

U planu je izgradnja šalter sale, puta Palma – Osmaci, kao i gradnja proizvodne hale sa kompanijom Alumina. U kojoj fazi se trenutno nalazi realizacija ovih projekata?

Finansijska sredstva za izgradnju šalter sale u iznosu od 39.710,00 KM, koliko iznosi predračunska vrijednost projekta, obezbijedila je Vlada Republike Srpske, i u toku je procedura javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Smatramo da ćemo izgradnjom centra za pružanje usluga  uspostaviti efikasniji način rada i da ćemo biti pristupačniji  za građane naše opštine, jer će na jednom mjestu moći da dobiju sve one usluge koje se pružaju građanima drugih opština  u njihovim šalter salama.

Izgradnja regionalnog puta Palma – Osmaci je jedan od strateških i prioritetnih projekata naše opštine, i koji je kao takav definisan važećom Strategijom razvoja opštine Osmaci. Riječ o najvažnijem putnom pravcu  koji administrativni centar opštine povezuje sa mrežom magistralih i regionalnih putava i drugim jedinicama lokalne samouprave. Izgradnjom ove dionice ispunili bismo očekivanja naših građanja za bezbjednijim i kvalitetnijim prometom roba i ljudi na ovom području naše opštine. Obzirom da je izgradnja i održavanje regionalnih puteva u nadležnosti Javnog preduzeća „Putevi  Republike Srpske“ nadamo se da ćemo uspjeti obezbijediti podršku za realizaciju  ovog važnog projekta za našu opštinu.

Kada je riječ o izgradnji proizvodne hale na području naše opštine, i pored obezbijeđenih finansijskih sredstava,  u prethodnom periodu se nažalost nije mnogo odmaklo od početne ideje da se u saradnji sa kompanijom Alumina i drugim zainteresovanim privrednim subjektima pristupi izgradnji  namjenske proizvodne hale. Ovaj projekat za nas je jako bitan jer pored infrastrukturnih ulaganja podrazumjeva i značajno zapošljavanje radne snage sa područja naše opštine, čime bi smo uspjeli  da novozaposlene i njihove porodice dugoročno vežemo  za ove prostore. Nadam se da ćemo uspjeti relativno brzo i na zadovoljavajući način riješiti pitanje lokacije za smještaj proizvodne hale i kroz partnerstvo sa poslovnim sektorom  pristupiti izgradnji objekta kako bi smo ovaj projekat uspješno  implementirali.

Pandemija virusa korona, pored zdravstvenog u mnogome je uticala i doprinijela socijalno-ekonomskim poremećajima. Koji su to izazovi koje je pandemija donijela na područje opštine Osmaci? U kojoj mjeri opština uspjeva da im odgovori?

Pandemija izazvana korona virusom, koja je zadesila skoro cijeli svijet, donijela je mnogo promjena, ali najuočljivija je u ponašanju ljudi – od svakodnevnog ophođenja, komunikacija, sve je manje odlazaka u kupovinu. Živimo i radimo online. To se primjeti i u našoj maloj izrazito nerazvijenoj opštini. Možda najgora kriza dolazi tek poslije pandemije, ali svakako moramo da se usmjerimo na to da ljudi podnesu predstojeći period na najbolji mogući način. Građanima treba uputiti riječi nade i podrške, ali isto tako to pokazati i kroz djela i pomoći onima koji nisu u mogućnosti da priušte sebi i svojoj porodici zadovoljavanje egzistencijalnih potreba, što opština naravno planira kroz niz aktivnosti i da uradi.

U čemu se ogledaju poslovne mogućnosti Osmaka, koje bi mogle da privuku investitore i pokrenu zapošljavanje lokalnog stanovništva?

Naša opština zbog finansijskih ograničenja nije u mogućnosti da se takmiči sa većim opštinama i gradovima kada su  u pitanju  uslovi koje može da ponudi budućim investitorima, ali kao Opštinska uprava nastojimo da budemo predusretljivi  i otvoreni za sve inicijative poslovnog sektora, da stvorimo povoljno poslovno okruženje koje će privući investitore i povećati zaposlenost lokalnog stanovništva. U tom smislu, nastojaćemo da budemo efikasni u radu  i da sve zahtjeve koje nam pristignu od poslovnog sektora rješavamo u najkraćem roku.

Koliko su na teritoriji Osmaka zastupljeni kulturni, sportski i društveni sadržaji i kakvi su Vaši planovi u pogledu oživljavanja manifestacija i programa za mlade?

Na području naše opštine postoji značajna kulturno –istorijska baština kojoj treba obezbijediti zaštitu i promovisati je u narednom periodu. Tu  prije svega mislim na gradine, crkvine, ostatke kula iz vremena turske okupacije, nekropole stećaka i  niz drugih lokacija koji govore o bogatoj prošlosti ovoga područja.

U oblasti kulture opština je poslednjih godina bila inicijator i pokrovitelj godišnjeg okupljanja građana, manifestacije pod nazivom „Posijelo“  čiji je svrha prezentacija i očuvanje tradicionalne pjesme i kulturnog nasleđa ovih prostora. Ovdje bih spomenuo takođe  i već tradicionalnu gasto-turističku manifestaciju pod nazivom „Jagnjijada Borogovo – Osmaci“ koja  je lijepo prihvaćena i posjećena od stanovništva sa naše regije, a i šire.

U oblasti sporta postoji određena infrastruktura, ali ona ne zadovoljava trenutne potrebe naše lokalne zajednice. Smatram da bi u narednom periodu  trebalo iznaći način da se uz podršku viših nivoa vlasti izgradi fudbalski teren za potrebe lokalnog fudbalskog kluba, kao i niz manjih  igrališta za djecu školskog uzrasta u naseljenim mjestima.

(Načelnik.net)

Oznake: Osmaci, Radan Sarić