Vijesti 20.11.2018.

Radno vrijeme u Banjaluci za 21. novembar

ČITANJE: 2 minute

Na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, 21. novembra, koji je republički praznik, u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banje Luke mogu samo da rade:

-od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih;

-trgovinski objekti tipa „dragstor“ i trgovinski objekti u autobuskoj i željezničkoj stanici i na benzinskim pumpnim stanicama,

-od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Gradska uprava Grada Banja Luka neće raditi u srijedu, 21. novembra, na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Kako je saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, je republički praznik i neradni  dan.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Istoimenim Zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade u dane praznika Republike i u kom obimu.

Dom zdravlja

Domu zdravlja Banja Luka, 21. novembra, radiće po sljedećem rasporedu:

– Služba porodične medicine – dežurni timovi na Poliklinici i u Platonovoj ulici, u dvije smjene od 7-20 časova,

– Stomatologija – dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći – cjelodnevno,

– Specijalističke pedijatrijske ambulante – u ambulantama na Poliklinici u dvije smjene od 7-20 časova

– Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku – cjelodnevno (na Poliklinici i u Službi hitne medicinske pomoći),

– Služba hitne medicinske pomoći- cjelodnevno.

U gradu će biti dežurna apoteka „1. maj“, koja će raditi 24 časa, kao i svim ostalim danima u godini.

Gradski i prigradski prevoznici za vrijeme ovog praznika prevoziće putnike po prazničnom režimu, koji je isti kao nedjeljom.

Gradska tržnica za praznik, umjesto do 20 časova, radiće nedjeljnim režimom, tj. od sedam do 15 časova.