Vijesti 28.12.2016.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata tokom predstojećih praznika

ČITANJE: 2 minute

Pogledajte kavo će biti radno vrijeme ugostiteljskih objekata tokom predstojećih praznika u Banjaluci.

Povodom predstojećih praznika, podsjećamo da do 15. januara 2017. godine, ugostiteljski objekti na području grada smješteni van stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja, mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme propisano važećom Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada. Praznično radno vrijeme je na snazi od 15. decembra, a na osnovu zaključka koji je donio gradonačelnik Igor Radojičić.

Svi uostiteljski objekti na području grada mogu raditi u neograničenom radnom vremenu u dane: 01, 02, 07. i 14. januara 2017. godine. U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti smješteni van stambeno-poslovnih zgrada kolektivnog stanovanja mogu raditi jedan sat duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom, i to:

• restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:
od 07.00 do 01.00 čas, radnim danima,
od 07.00 do 02.00 časa, vikendom (petak i subota).

• rgostiteljski objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta „zlatna kašika“:
od 07.00 do 02.00 časa, radnim danima,
od 07.00 do 03.00 časa, vikendom (petak i subota).

• noćni klubovi (disko-barovi, disko-klubovi/diskoteke i noćni barovi):
od 19.00 do 04.00 časa,radnim danima
od 19.00 do 05.00 časova, vikendom (petak i subota).

• saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i sl.):
od 07.00 do 04.00 časa.

U navedenom periodu, ugostiteljski objekti, smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom – od 07.00 do 23.00 časa, radnim danima i vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, kojima je dodijeljen znak kvaliteta “zlatna kašika” mogu da rade od 07.00 časova do ponoći, radnim danima i od 07.00 do 01.00 čas, vikendom (petak i subota).

Kako se navodi u zaključku, na republički praznik – Dan Republike 09. januara 2017. godine (ponedjeljak), na području grada Banje Luke, mimo Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, mogu da rade, od 08.00 do 13.00 časova:

• prodajni objekti koji se bave trgovinom na malo mesom i proizvodima od mesa (mesnice);

•prodajni objekti samostalnih preduzetnika u kojima se obavlja trgovina na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe).

• prodajni objekti u kojima se obavlja trgovina na malo cvijećem (cvjećare);

Poslodavac je dužan radnicima, koji će raditi na Dan Republike – omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.