Vijesti 05.01.2023.

Radno vrijeme za božićne praznike i za Dan Republike

ČITANJE: 4 minute

Povodom predstojećih božićnih praznika, te obilježavanja Dana Republike Srpske obiće izmijenjeno radno vrijeme za pravna lica i preduzetnike koji posluju na području Banjaluke i dežurstvu matičara Gradske uprave.

U dane pravoslavnog Božića, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti, neradni dani su:

januar – Badnji dan
januar – Božić
Radnici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su:

9. januar (ponedjeljak) – Dan Republike Srpske.
U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Neradni dani i dežurstva u Gradskoj upravi

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, zbog obilježavanja božićnih praznika, Gradska uprava Grada Banje Luke neće raditi u petak – 6. januara , kao ni u ponedjeljak 9. januara 2023. godine

Iz Odjeljenja za opštu upravu napominju da će u te dane za eventualne hitne slučajeve – slučajeve smrti lica, čiji je upis u MK umrlih neodložan radi prevoza tijela van teritorije BiH, biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara.

Matičari se mogu kontaktirati 6, i 9. januara u terminu od 8.00 do 13.00 časova putem telefona broj: 051 244 – 444. Za svaki dan dežurstva poziv će biti proslijeđen dežurnom matičaru.

Radno vrijeme za praznike

Zakonom je precizirano da u dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Na Dan Republike Srpske – 9. januara, a u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka rade:

– u vremenu od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa „dragstor“ i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te

– u vremenu od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Navedeni subjekti mogu da rade i 2. januara (ponedjeljak) u gore navedenom radnom vremenu.

U ponedjeljak, 2. januara, od osam do 16 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri u vremenu od osam do 22 časa.

Produženo radno vrijeme ugostiteljima do 28. januara

Kada je riječ o ugostiteljskim objektima, za vrijeme praznika, sve do 28. januara, a u skladu sa zaključkom gradonačelnika, ugostiteljski objekti, osim onih u stambenim zgradama, raditi duže u odnosu na uobičajeno radno vrijeme.

Svi ugostiteljski objekti, uključujući i objekte smještene u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja mogu raditi u neograničenom radnom vremenu:

– 7. januara 2023. godine i

– 14. januara 2023. godine.

U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti isključivo smješteni van stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja mogu raditi u radnom vremenu dužem u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu, i to:

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:

od 7.00 do 1.00 čas, radnim danima,

od 7.00 do 2.00 časa, vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta “zlatna kašika”:

od 7.00 do 2.00 časa, radnim danima,

od 7.00 do 3.00 časa, vikendom (petak i subota).

Noćni klubovi (disko-barovi, disko-klubovi/diskoteke i noćni barovi):

od 19.00 do 4.00 časa,

od 19.00 do 5.00 časa, vikendom (petak i subota).

Saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i sl.):

od 7.00 do 4.00 časa.

U navedenom periodu ugostiteljski objekti, smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom, i to: od 7.00 do 23.00 časa, radnim danima i vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, kojima je dodijeljen znak kvaliteta „zlatna kašika“ rade od 7.00 do 24.00 časa, radnim danima, a od 7.00 do 1.00 čas, vikendom (petak i subota).

Zaključak je donesen na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka, radi ukazane potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata, u vrijeme novogodišnjih praznika.

Dom zdravlja i dežurna apoteka

Dom zdravlja radiće po prazničnom rasporedu, koji možete pogledati ovdje.

Dežurna apoteka za vrijeme božićnih praznika biće “1. maj” u Ulici Milana Tepića.

(N.M.)