Vijesti 12.11.2018.

RADOJIČIĆ: Banja Luka će se transformisati u „pametni grad“

ČITANJE: 1 minuta

Gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić, izjavio je danas da je jedan od strateških ciljeva gradske administracije transformacija Banje Luke u „pametni grad“, što podrazumijeva digitalizaciju niza usluga.

– To znači modernizaciju usluga Grada i put ka elektronskim uslugama u najširem smislu riječi. Modernizacija komunalnih usluga danas predstavlja zapravo čitav niz mobilnih aplikacija koje su nezaobilazan dio toga – naveo je Radojičić, nakon što je danas, u ime Grada, potpisao sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektrotrehničkim fakultetom i informatičkom kompanijom Lanako.

Ovaj sporazum podrazumijeva niz mjera i aktivnosti u oblastima podrške razvoju stručnih kadorva iz ove oblasti, istraživanja, kreiranja adekvatne softverske platforme i rješenja koji su neophodni za razvoj koncepta elektronske uprave, te rad na digitalnoj transformaciji lokalne samouprave i privrede.

Dekan banjalučkog ETF-a Branko Blanuša, rekao je da će ETF maksimalno doprinijeti realizaciji sporazuma kroz kvalitetno školovanje kadra, zatim kroz programe prekvalifikacije i dokvalikacije i koncipiranjem zajedničkih projekata sa Gradom i kompanijom Lanako. On je napomenuo da je planirano i formiranje koordinacionog tima za digitalnu transformaciju koji će se baviti koncipiranjem različitih projekata u ovoj oblasti.

Direktor kompanije Lanako Nebojša Ninić, izjavio je da Lanako ima najveću bazu ljudskih resursa u oblasti informatike i da može dati veliki doprinos razvoju ETF-a i grada u cjelini.

– Saradnja će sigurno poboljšati kvalitet studija i doprinijeti kvalitetnijem školovanju budućih inženjera. Studenti će imati priliku da steknu dobra teoretska znanja, ali, i što je mnogo bitnije, imaće priliku za sporovođenje kvalitetne prakse na najnovijim tehnologijama, jer mi posjedujemo prvu pametnu zgradu u BiH i najveći DATA centar – zaključio je Ninić.