Vijesti 13.03.2018.

Radojičić: Do kraja ljeta strategija razvoja Banjaluke

ČITANJE: 2 minute

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je danas da se do kraja ljeta očekuje da bude pripremljena strategija razvoja grada Banjaluka za period 2018-2027. godina.

“Imamo završenu situacionu analizu i pripremljene strateške fokuse, viziju i ciljeve. Sad treba razrađivati dalje sektorske politike. Naš je cilj i želja da do ljeta imamo pripremljen dokument”, rekao je Radojičić novinarima.

On je istakao da se priprema strategija razvoja grada za narednih deset godina i da je današnji prvi sastanak parterske grupe, u kojoj su okupljeni predstavnici civilnog društva, privrede, udruženja građana, klubova, nevladinih organizacija i javnog sektora, jedna od stepenica u tom poslu.

Radojičić je naveo da se kroz stručni rad zajedno sa Razvojnim programom UN /UNDP/, koji je saradnik i konsultant u ovom poslu, došlo do definicije vizije i do strateških ciljeva u razvoju grada.

Gradonačelnik Banjaluke rekao je da su strateški ciljevi u razvoju grada povoljno poslovno okruženje, razvoj dodatnih industrijskih kapaciteta i zapošljavanja, Banjaluka kao regionalni evropski centar za kulturu, sport, zdravstvo i obrazovanje, te dva koncepta u svijetu poznata pod nazivima “pametni gradovi” i “zeleni gradovi”.

“Kroz ovaj oblik komunikacije kakav imamo danas pratiće se kompletna izrada strategije i, nakon što grad usvoji strategiju, ovo će biti i forum u kojem će se pratiti realizacija strategije”, rekao je Radojičić.

On je istakao da je partnerska grupa jedna vrsta savremenog standarda interakcije grada sa cijelim okruženjem, sa predstavnicima svih sektora, da se pripremi i poslije prati razvoj grada.

Grad Banjaluka je na osnovu odluke Skupštine grada od 7. septembra 2017. godine pristupio procesu izrade strategije razvoja grada Banjaluka za period 2018. do 2027. godina. Riječ je o jednom od najvažnijih strateških razvojnih dokumenata, koji bi trebalo da da smjernice budućeg razvoja grada.

Proces izrade se sprovodi u skladu sa Metodologijom za integrisano planiranje lokalnog razvoja /MiPRO/, koju je prihvatila i preporučila Vlada Republike Srpske i Savez opština i gradova Republike Srpske.

Metodologija predviđa da lokalna uprava kao nosilac procesa izrade najvažnijeg strateško-planskog dokumenta grada, kao i u procesu implementacije strategije osigura maksimalno uključivanje svih aktera života u lokalnoj zajednici.

U skladu sa navedenom metodologijom, danas je formirano Partnerstvo za razvoj grada Banjaluka kao ključni mehanizam za učešće zajednice u upravljanju lokalnim razvojem.

(Srna)