Vijesti 29.08.2018.

RADOSLAV GAJANIN, REKTOR UNIVERZITETA U BANJALUCI: Tržište mora diktirati broj indeksa

ČITANJE: 4 minute

Upisnu politiku potrebno je što prije prilagoditi potrebama tržišta rada u Srpskoj, revidirati postojeće studijske programe i smanjiti upisne kvote u akademskoj 2019/2020. godini, istakao je rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin.

– Nećemo zatvoriti vrata za nove studijske programe za koje postoji realna potreba, ali ćemo sigurno na određeni period stopirati neke od postojećih programa – rekao je Gajanin.

GLAS: Nakon prvog upisnog roka za akademsku 2018/2019. godinu na banjalučkom Univerzitetu popunjena je tek polovina mjesta. Šta je razlog za ovako slab odziv?

GAJANIN: Upisne kvote su formirane na fakultetima i procjenu broja studenata koji bi trebalo da budu upisani vršili su dekani i vijeća fakulteta pojedinačno. Očekivali smo da će broj studenata u odnosu na prethodnu akademsku godinu biti nešto manji i to se i obistinilo. Analiza je pokazala da je broj prijavljenih kandidata u prvom upisnom roku manji za oko 400 studenata u odnosu na prethodnu akademsku godinu, a broj primljenih kandidata je manji za oko 150. U prvom upisnom roku ostvareno je gotovo 50 odsto upisnih kvota, što je pokazatelj da nismo na adekvatan način planirali upisne kvote.

GLAS: Kako komentarišete to što na pojedinim fakultetima u prvom roku nisu popunjena ni sva budžetska mjesta?

GAJANIN: Postoje studijski programi koji nisu ispunili ni 20 odsto plana. S druge strane imamo i one kao što je studijski program medicina na Medicinskom fakultetu koji će vjerovatno tražiti proširenje liste. Na istom fakultetu, na studijskim programima iz oblasti zdravstvenih nauka nisu popunjena ni sva mjesta na budžetu. Slično je i na Filozofskom fakultetu, gdje će studijski program psihologija vjerovatno tražiti proširenje liste, dok na istoriji i filozofiji mjesta ima i na budžetu. Mjesta na budžetu ima i na Poljoprivrednom fakultetu. Takođe, sa arhitekture nam je stigao dopis za proširenje liste, dok na geodeziji i građevinarstvu ima još mjesta. Zainteresovanost za Rudarski fakultet je jako mala, a znamo da rudarskih inženjera nema na evidenciji nezaposlenih, jer njihovi studenti već na trećoj godini dobijaju posao.

GLAS: Kako privoljeti svršene srednjoškolce da upisuju fakultete sa kojima im je zagarantovan posao?

GAJANIN: U drugom upisnom roku očekujem mnogo racionalniji pristup, bar što se tiče budućih studenata. Sve informacije su im dostupne i siguran sam da će voditi računa o potrebama tržišta rada prilikom odabira studija. Očekujem da će u drugom upisnom roku sva budžetska mjesta biti popunjena, odnosno da će oko 70 odsto svih mjesta biti popunjeno.

GLAS: Hoće li biti raspisan i treći upisni rok?

GAJANIN: Na pojedinim studijskim programima sigurno hoće. Namjera je da na svakom studijskom programu upišemo dovoljan broj studenata za početak akademske godine, a Ministarstvo prosvjete i kulture je propisalo da je 15 kandidata minimalan broj za organizovanje nastave na svim studijskim programima. Tamo gdje taj broj bude manji, imaćemo i treći upisni rok. Ako ni tada ne ispunimo kriterijume, postoji mogućnost da studentima ponudimo odgovarajući studijski program na tom fakultetu ili srodan studijski program koji se izvodi na Univerzitetu.

GLAS: Da li slaba zainteresovanost za pojedine fakultete ugrožava njihov opstanak?

GAJANIN: Ne bih rekao da će doći do gašenja pojedinih studijskih programa, ali možda određeni studijski programi neće biti izvođeni u nekoj narednoj akademskoj godini. Na nekim fakultetima i sada postoje pauze od nekoliko godina na određenim studijskim programima.

GLAS: Smatrate li da je RS potrebna nova strategija obrazovanja, s obzirom na neusklađenost potreba privrede i upisne politike koja je vidljiva već godinama?

GAJANIN: Apsolutno smatram da je potrebno prilagoditi upisnu politiku univerzitetima potrebama privrede i  promovisati studijske programe za koje tržište rada pokazuje ogromno interesovanje. To su svakako programi na Rudarskom i tehničkim fakultetima.

GLAS: Jedan od zahtjeva studenata u novembru prošle godine bio je zapošljavanje 100 asistenata do kraja akademske godine. Da li je taj zahtjev ispunjen?

GAJANIN: Sa resornim ministarstvom i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu dogovorili smo da oko 100 naših najboljih studenata uđe u akademsku zajednicu na oba javna univerziteta. Za 25 najboljih studenata banjalučkog Univerziteta konkursna procedura je završena, dobili su ugovor o radu, 15 će zasnovati radni odnos od 1. oktobra, a za još 15 asistenata konkurs je u toku. Očekujem da ćemo rebalansom budžeta dobiti i dodatna sredstva za finansiranje asistenata.

Gostujući profesori

GLAS: Ranije ste isticali da je jedan od ciljeva smanjenje broja gostujućih profesora na fakultetima. Šta je urađeno na tom planu?

GAJANIN: Oko 40 gostujućih profesora neće biti angažovano u ovoj akademskoj godini na prvom i drugom ciklusu studija. Na trećem ciklusu i svim drugim specijalističkim studijima gostujući profesori su nam i dalje potrebni.

(Glas Srpske)