Politika 11.04.2019.

Rajčević pisao Evropskoj Komisiji zbog opstrukcije akreditacije javnih univerziteta u Srpskoj

ČITANJE: 2 minute

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Srđan Rajčević, pisao je Evropskoj Komisiji povodom opstrukcije reakreditacije dva javna univerziteta u Srpskoj.

Pismo prenosimo u cjelosti:

“Poštovani,

U ime Vlade Republike Srpske želim da Vas informišem o situaciji koja se odnosi na političku opstrukciju procesa reakreditacije dva javna univerziteta iz Republike Srpske.

Nakon što je 10.04.2019. godine u organizaciji Delegacije Evropske Unije u BiH održan sastanak zamjenika šefa Misije EU Kalduna Sina (Khaldoun Sinno) sa direktorima Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Biljanom Vojvodić i Enverom Halilovićem, ponovo je potvrđeno da nema napretka u dogovoru u vezi sa upisom akreditovanih ustanova iz Republike Srpske u Registar koji se vodi na nivou BiH.

Budući da je tokom ovog sastanka konstatovano da ne postoje nikakve suštinske prepreke niti smetnje u pogledu ispunjavanja zahtjeva kriterijuma i standarda od strane ustanova iz Republike Srpske nego da je riječ samo o vještački konstruisanim birokratskim preprekama, pozivamo još jednom Delegaciju Evropske Unije da u ovakvoj situaciji kao referentni izvor podataka posmatra i registre ustanova koje se vode na nivou Republike Srpske kao nadležne obrazovne vlasti, ali i Centra za priznavanja na nivou BiH koji predstavlja ENIC/NARIC centar BiH.

Podsjećamo da je to i u skladu sa duhom Lisabonske konvencije koja predviđa da se u slučajevima prepoznavanja sistema visokog obrazovanja uvijek postupa u korist stranke, u ovom slučaju desetine hiljada studenata univerziteta iz Republike Srpske, kao i akademske zajednice i samih visokoškolskih ustanova.

Takođe ukazujemo na to da je BiH zemlja kompleksnog administrativnog uređenja, te da bi stoga trebalo imati u vidu i dobre evropske prakse zemalja u kojima djeluje veći broj agencija za osiguranje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja kao što su Belgija, Njemačka, Španija, Holandija itd.

Ovo je tim više važno jer je iz niza dokaza vidljivo da odbijanje upisa u Registar akreditovanih ustanova na nivou BiH nije stav Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH kao institucije, nego isključivo jedne osobe, direktora Agencije koji je ovu odluku donio bez saglasnosti svojih zamjenika čime je direktno prekršen Statut ove Agencije.

Budući da je Statutom Agencije predviđeno da odluke donose direktor i zamjenici iz reda druga dva naroda konsenzusom, takođe ukazujemo da je sve buduće razgovore potrebno voditi isključivo uz prisustvo oba zamjenika direktora kako bi mogući dogovori bili legitimni i legalni.”

(ATV)