Vijesti 14.04.2016.

RAK : Smanjiti cijene mobilne telefonije

ČITANJE: 1 minuta
mobilni2

Savjet Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/ BiH danas je u Sarajevu prihvatio informaciju o Mjerama za smanjenje cijena usluga mobilne telefonije i obavezao Agenciju da usvojeni set mjera uputi Parlamentarnoj skupštini i Savjetu ministara BiH, te blagovremeno obavijesti krajnje korisnike o donesenim mjerama.

Savjet je odobrio da se na javne konsultacije uputi Pravilo o dozvolama za distribuciju audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, u kojem se predlaže da se uvrsti odredba kojom bi se distributerima iz BiH naložilo da zatamnjuju emitovanje rijaliti i pseudorijaliti programa pružalaca medijskih usluga čije je sjedište izvan BiH, ukoliko se emituju mimo propisanog vremenskog ograničenja ili bez tehničke zaštite.

Savjet RAK-a prihvatio je infomaciju o Prijedlogu upotrebe viška sredstava Agencije i konstatovao da bi upotreba viška sredstava bez konsultacija sa Agencijom predstavljala narušavanje njene finansijske nezavisnosti, što je u suprotnosti sa Zakonom o komunikacijama BiH, saopšteno je iz RAK-a.

Usvojen je i Nacrt odluke o načinu korištenja Multipleksa A za potrebe javnih RTV servisa i komercijalnih stanica, kojim se utvrđuje princip dodjeljivanja prava ostalim RTV stanicama u BiH, te propisuju obaveze javnih RTV servisa u pogledu definisanja tehničkih uslova koje RTV stanice moraju ispuniti kako njihovo emitovanje u Multipleksu A ne bi ometalo rad javnih RTV servisa.

Odobreno je da Nacrt odluke bude upućen na javne konsultacije.

Nakon održanog drugog kruga javnih konsultacija, Savjet RAK-a usvojio je Pravilo o korištenju radio-frekvencijskog opsega 10.0-10.68 gigaherca za fiksne sisteme, u kojem se predlaže redefinisanje trenutno propisanog korištenja.

Usvojen je i Izvještaj o radu Agencije za 2015. godinu.

(Agencije)