Vijesti 24.12.2018.

RAŠKOVIĆ: Novi plan za centar grada pomirio sve interese

ČITANJE: 3 minute

Debatom sa građanima Dragočaja, Mišinog hana i Prijakovaca, gradski arhitekta Ivan Rašković završio je seriju “Aktuelnih razgovora” o izgledu budućeg urbanističkog plana Banje Luke.

Nakon što je čuo mišljenje građana ovih naselja o gradskoj deponiji, saobraćajnim problemima i mogućnostima da se urede manji vodotokovi na području ovih mjesnih zajednica, Rašković je rekao da je veoma zadovoljan razgovorima koje je vodio sa građanima u proteklih više od mjesec dana.

Građani su se odazvali u velikom broju, razgovori su bili veoma kvalitetni i uglavnom su se njihova razmišljanja odnosila na mjesnu zajednicu kojoj pripadaju, ali nije bila rijetkost da su diskutovali i o rješenjima koja se tiču čitavog grada. Raduje me što su građani uglavnom isticali opšte, odnosno zajedničke probleme i nije bilo nekih pojedinačnih istupa koji su gledali samo vlastite interese – ističe Rašković.

Kada je u pitanju postojeće stanje na terenu, Rašković kaže da je najviše diskusija bilo u vezi sa infrastrukturom, najčešće su u pitanju bili saobraćajnice, voda i kanalizacija. On dodaje da su građani često pominjali dječija igrališta, različite objekte društvenog sadržaja te objekte za sport i rekreaciju.

– U nekoliko slučajeva građani su komentarisali načini tzv.unutrašnjeg rasta grada. Od naselja koja su nastala u doba socijalizma kao što su Borik i Starčevica i gdje smo imali humanu gradnju sa mnogo prozračnosti i zelenila pa do postmodernog načina gradnje gdje se pojavljuju problem kapaciteta parkinga, zelenila i slično. Drago mi je da su građani pokazali visoku svijest o tome da je Banja Luka zeleni grad i koliko je važno da očuvamo zelene površine – kazao je Rašković.

U daljem procesu donošenja urbanističkog plana, prema Raškovićevim riječima, očekuje nas otvaranje ponuda za nosioca izrade ovog plana. On naglašava da je proces izrade urbanističkog plana zahtijevan proces koji će trajati najmanje godinu dana.

– Početkom sljedeće godine imaćemo prijedlog tenderske komisije i iza toga nam slijedi sklapanje ugovora između Gradske uprave i izabranog nosioca izrade urbanističkog plana, koji će biti izabran po kriterijumima izrade, reference i ponuđene cijene – objašnjava Rašković.

Gradski arhitekta je podsjetio da će 26. decembra Skupština grada odlčivati o prijedlogu regulacionog plan dijela centralnog gradskog područja koji podrazumijeva uređenje strogog centra grada.

– Imali smo dvije javne rasprave u vezi ca tim planom. Poslije prve rasprave, većina primjedbi i komentara su uvaženi, obrađeni i ubačeni u nacrt regulacionog plana. Za ovaj plan mogu reći da na optimalan način miri javni interes i druge interese koji nužno grade grad. Plan ima šanse da stvori uslove da centar Banje Luke nastavi da nosi svoj identitet, a da, pritom, dobije još neke sadržaje i da na pravi način reguliše unutrašnji rast grada, jer svaki grad mora da se razvija – zaključio je Rašković.