Vijesti 25.07.2016.

Raspisan javni poziv za sufinansiranje projekata iz oblasti sportske rekreacije

ČITANJE: 1 minuta

Gradska uprava Grada Banjaluka raspisala je danas, 25. jula, javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti sportske rekreacije, koji će se sufinansirati sredstvima iz budžeta Grada Banjaluka u 2016. godini.

Sufinansiranje projekata se odnosi za projekte, koji će omogućiti učešće svim kategorijama stanovništva (djeca, mladi i odrasli) grada Banjaluke u cilju podsticanja bavljenja sportskom rekreacijom a koji su usmjereni ka sljedećem:

-programi – namijenjeni za rekreativno vježbanje, koji se odnose na sve uzrasne kategorije stanovništva;

-programi koji se odnose na promotivne i masovne akcije – u cilju promocije rekreacije;

-programi za poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja (opuštanja i relaksacija, antizamor programi, antistres programi, kardio programi i sl.) i ostali programi.

Na javni poziv, mogu se prijaviti pravna lica (sportske organizacije, savezi, ustanove), koja su registrovana i djeluju na teritoriji grada Banje Luke, za obavljanje djelatnosti iz domena sporta/sportske rekreacije. Najviši iznos koji će biti dodijeljen po jednom projektu je 2.000 KM.

Prijave na javni poziv, sa potrebnom dokumentacijom, zainteresovani mogu dostaviti u jednom primjerku u zatvorenoj koverti, u kancelariju broj 14 Gradske uprave ili putem pošte na adresu: Grad Banjaluka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti sportske rekreacije, koji će se sufinansirati iz Budžeta Grada Banja Luka u 2016. godini, poziv na broj 10-66-586/16.

Javni poziv je otvoren do 9. avgusta ove godine.

Kompletan javni poziv i potrebni obrasci objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Grada Banjaluka.