Vijesti 23.05.2022.

Raspisan konkurs: Povećana životna dob i rok za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje vantjelesne oplodnje

ČITANJE: 2 minute

Uz brojne novitete i olakšice, objavljen je javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći  za sufinansiranje troškova  jednog postupka vantjelesne oplodnje.

-S ciljem veće podrške parovima pri ostvarivanju potomstva, povećana su sredstva, a donesen je i novi Pravilnik o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj  politici, kojim je rok za prijave na konkurs produžen na 90 dana. Novim Pravilnikom takođe je povećana i starosna granica za žene, pa tako pravo na prijavu od sada imaju žene do 45 godina – poručuju iz Odjeljenja za društvene djelatnosti.

Iz Odjeljenja su pojasnili da su prethodnim pravilnikom bile obuhvaćene žene do 42 godine u momentu podnošenja prijave, a da je ta granica sada povećana.

-Jedna od novina u ovom pravilniku je i ta da žena primalac reproduktivnih tkiva i/ ili ćelija i embriona u heterolognoj vantjelesnoj oplodnji može ostvariti jednokratnu novčanu pomoć bez obzira na broj obavljenih postupaka BMPO na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja – dodaju iz resornog odjeljenja.

Prema uslovima konkursa, koji je otvoren narednih 90 dana, mogu se prijaviti žene do 45 godine starosti koje su iskoristile pravo na tri postupka biomedicinski potpomognute oplodnje na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, dok žena primalac reproduktivnih tkiva i/ili ćelija i embriona u heterolognoj vantjelesnoj oplodnji može ostvariti jednokratnu novčanu pomoć bez obzira na broj obavljenih postupaka BMPO na teret sredstava Fonda.

Takođe, potrebno je da u momentu podnošenja prijave na konkurs jedan od bračnih supružnika ima prebivalište na području grada Banje Luke u neprekidnom trajanju od četiri godine i duže, te da ranije nisu ostvarile pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći od Grada Banje Luke.

Prijave na Javni konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjeljenju za  društvene djelatnosti Grada Banjaluka, putem Prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ,, Javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje’’, ili  putem pošte – preporučeno, na adresu: Grad Banjaluka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, 78 000 Banja Luka.

Sve informacije u vezi  javnog konkursa mogu se dobiti kod samostalnog stručnog saradnika –koordinatora za zdravstvo, putem telefona broj: 051/244-444, lokal 716, ili direktno – u kancelariji broj 24.

Za ovu podršku bračnim parovima iz gradskog budžeta biće izdvojeno 95.000 KM, a pojedinačni iznos koji će biti dodijeljen za sufinansiranje postupka vantjelesne oplodnje  iznosi 4.000 KM.

Kompletan konkurs – https://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2022/05/Konkurs-vantjelesna-oplodnja-2022.pdf

Pravilnik – https://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2022/05/PRAVILNIK-BMPO-22.pdf

(E.M)