Vijesti 17.03.2016.

Raspisan konkurs za podnošenje prijava pravnih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda

ČITANJE: 2 minute
banjaluka-opstina
Javni konkurs za podnošenje prijava pravnih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave grada Banjaluka raspisan je danas, 17. marta.

Grad Banjaluka, u cilju utvrđivanja liste pravnih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Odjeljenje za prostorno uređenje, poziva zainteresovana pravna lica da podnesu prijave u narednih 15 dana.

Lista pravnih lica utvrđuje se iz reda prijavljenih pravnih lica koja ispune propisane uslove, a na vremenski period od dvije godine.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju pravna lica:

-koja posjeduju licencu za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije ili za građenje, odnosno izvođenje radova na objektima visokogradnje (arhitektonska, konstruktivna, dio mašinske – oblast termotehnike, elektro – instalacije jake struje i instalacije slabe struje) i niskogradnje ili hidrogradnje, izdate od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,

-koja imaju odgovarajuće stručne rezultate, na poslovima izrade ili revizije tehničke dokumentacije ili izgradnje objekata ili obavljanja tehničkog pregleda 10 objekata čija je bruto građevinska površina veća od 2.000 m2 i pet infrastrukturnih objekata čija je investiciona vrijednost preko 500.000 KM, za koje je Odjeljenje za prostorno uređenje izdalo upotrebnu dozvolu – referenc lista,

-kojima nije izricana zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i nije stavljana van snage ili umanjivana licenca zbog neispunjavanja uslova za licencu ili zbog toga što je pravno lice poslove obavljalo suprotno pravilima struke, profesije i odredbi Zakona o uređenju prostora i građenju.

Prijava s potrebnim dokumentima podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom  “Prijava na javni konkurs pravnih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda objekata”, poštom na adresu: Grad Banjaluka, Gradska uprava, Odjeljenje za prostorno uređenje, Trg srpskih vladara br. 1, ili neposredno u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave/kancelarija br. 16/. Na poleđini koverte navesti naziv podnosioca prijave i adresu.

Detaljnije o javnom konkursu pogledajte ovdje.

(Banjaluka.rs.ba)