Vijesti 28.01.2016.

Raspisan konkurs za rektora

ČITANJE: 1 minuta
rektorat
Senat Univerziteta u Banjaluci raspisao je konkurs za izbor rektora tog univerziteta.

Rektor se bira na period od četiri godine, a osim opštih uslova koje moraju ispuniti, kandidati za rektora moraju biti u zvanju redovnog profesora, te zaposleni u punom radnom vremenu na Univerzitetu u Banjaluci izuzev redovnog profesora iz kliničkih grana medicine i stomatologije koji imaju zaključene ugovore o radu Univerzitetom i zdravstvenom ustanovom koja je nastavna baza Univerziteta.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja javnog konkursa, a uz prijavu i biografiju, kandidati su dužni da dostave i prijedlog programa rada u mandatnom periodu.

Senat Univerziteta u Banjaluci imenovao je i Komisiju za provođenje postupka izbora u kojoj su profesor Ekonomskog fakulteta Gordana Čenić-Jotanović, generalni sekretar Univerziteta Đorđe Markez i student Neđo Malešević.

Aktuelnom rektoru Univerziteta u Banjaluci Stanku Staniću mandat ističe u maju, a ovu fukciju obavljao je u dva mandata.

(Agencije)