Vijesti 31.05.2016.

Raspisan konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u RS

ČITANJE: 3 minute

Upis učenika obavlja se u dva upisna roka – od 13. do 24. juna i od 4. do 15. jula, rečeno je Srni u Ministarstvu. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje 13. juna, a završava se 14. juna za učenike koji imaju 65 i više bodova.

Rezultati upisa biće objavljeni 16. juna do 10.00 časova na oglasnoj tabli škole. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje 20. juna, a završava se 22. juna za učenike koji imaju manje od 60 bodova. Rezultati upisa biće objavljeni 24. juna do 10.00 časova na oglasnoj tabli škole. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole i srednje trogodišnje škole u julskom upisnom roku počinje 4. jula, a završava se 6. jula.

Rezultati upisa biće objavljeni 8. jula do 10.00 časova na oglasnoj tabli škole. Od 11. jula 14. jula kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje biće upisani u škole, odnosno smjerove u gimnazijama, srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama u kojima ima slobodnog mjesta.

Konkurs za upis učenika sadrži naziv struka, zanimanja, smjerova, odsjeka, broj odjeljenja, broj učenika koji se upisuju u prvi razred, rokove za prijem dokumenata, način bodovanja, obavezu objavljivanja rang liste sa brojem bodova po svim elementima bodovanja i podatke po strukama o broju nezaposlenih radnika i njihovom zapošljavanju u prošloj godini. Sve srednje škole objaviće na oglasnoj tabli škole tekst konkursa, plan upisa, tabelarni pregled o broju nezaposlenih radnika i njihovom zapošljavanju u 2015. godini.

Na osnovu konkursa, pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa, iako učenik koji se upisuje u školu za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama može da ima drugu starosnu granicu za upis u prvi razred.

Kandidat sa posebnim potrebama ne podliježe kriterijumima bodovanja za upis. U umjetničke škole mogu da se upišu učenici koji su završili osnovnu muzičku, osnovnu likovnu školu, kao i učenici koji nisu završili tu školu, ako su prethodno položili ispit na nivou programa tog obrazovanja.

Svi učenici sa teritorije Republike Srpske i Federacije BiH konkurišu pod jednakim uslovima za upis u prvi razred, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu, ali i učenici iz drugih država mogu da konkurišu i upišu se pod istim uslovima. Prilikom predaje dokumenata za upis u prvi razred, učenik iz druge države dužan je da dostavi dokaz o izvršenoj nostrifikaciji diplome ili dokaz da je zahtjev za nostrifikaciju diplome podnio Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova koji su dobijeni na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno u smjeru gimnazije za koji kandidati konkurišu, kao i za upis u umjetničke škole, te na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za ove škole.

(Nezavisne)