Vijesti 06.12.2017.

Raspisan oglas o prodaji garaža u ulicama Rade Vranješević i Sime Matavulja

ČITANJE: 1 minuta

Raspisan je oglas o prodaji garaža pribavljanjem pismenih ponuda (prva, druga i treća javna prodaja). Predmet prve javne prodaje je šest garaža u Ulici Rade Vranješević brojevi 8, 10 i 12, druge javne prodaje 60 garaža u ul. Sime Matavulja 4A i treće javne prodaje  21 garaža u ul.  Sime Matavulja broj 10A.

Pravo podnošenja ponude imaju fizička i pravna lica, koja uz popunjenu ponudu dostavljaju sljedeće dokaze:

Za fizička lica:

-ovjerenu fotokopiju lične karte ili notarski ovjerenu punomoć za zastupanje;

Za pravna lica:

-ovjerena kopija izvoda o upisu u sudski registar i
-notarski ovjereno ovlaštenje za zastupanje pravnog lica.

Uvid u dokumentaciju o nekretninama može se izvršiti u kancelariji broj 606, zgrada Gradske uprave, telefon broj: 051/244-492, svakim radnim danom od 8 do 10 časova.

Ponude se podnose zaključno sa 21. decembrom, do 11 časova, na protokol Gradske uprave, kancelarija br. 14.

Kompletan javni poziv (sa početnim cijenama) i obrazac možete preuzeti ovdje.