Vijesti 11.12.2015.

Raspisan oglas za prodaju garaža u Banjaluci

ČITANJE: 1 minuta
garaza
Oglas o prodaji garaža pribavljanjem pismenih ponuda raspisan je danas, 10. decembra. Predmet ove prve javne prodaje su garaže u ulicama: Ravnogorska, Masarikova i Dragiše Vasića. Pravo podnošenja ponude imaju fizička i pravna lica, koja uz popunjenu ponudu, dostavljaju sljedeće dokaze:

-za fizička lica: ovjerenu kopiju lične karte i notarski ovjerena punomoć za zastupanje;
-za pravna lica: ovjerena kopija izvoda o upisu u sudski registar i notarski ovjereno ovlaštenje za zastupanje pravnog lica

Obrazac za dostavljanje ponude može se uzeti svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova, u prizemlju zgrade Gradske uprave, ispred Prijemne kancelarije, te preuzeti sa ove internet stranice.

Uvid u dokumentaciju o nekretnini može se obaviti u kancelariji broj 602, zgrada Gradske uprave, telefon broj: 244-493, svakim radnim danom od 8.00 do 10.00 časova.

Ponude sa potrebnim dokazima potrebno je podnijeti zaključno sa 23. decembrom, do 11 časova, na protokol Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija br. 14.

Detaljnije pogledajte u nastavku:
Oglas
Obrazac

(ATV)