Politika 22.06.2021.

RASPRAVA U NSRS: Zakonske kriterijume o broju zaposlenih ne ispunjava 56 opština

ČITANJE: 5 minuta

Darko Banjac iz Kluba poslanika Narodnog demokratskog pokreta (NDP) i Narodne partije Srpske (NPS) u Narodnoj skupštini Republike Srpske rekao je da kriterijume broja zaposlenih iz Zakona o lokalnoj samoupravi od 64 opštine u Srpskoj nije ispunilo 56.

Banjac je tokom poslaničke rasprave u Narodnoj skupštii Srpske o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi upitao kakav je smisao ograničenja broja radnika u lokalnim samoupravama i šta znači produžiti rok kada je riječ o smanjenju njihovog broja.

“Nakon produžetka roka da li će se donijeti kozmetičke ili stvarne promjene sa jasnim sankcijama i načinom djelovanja. Dakle, postavlja se pitanje da li ovaj akt trebamo uopšte mijenjati”, rekao je Banjac.

Poslanik PDP-a Ljubiša Krunić rekao je da ogroman broj lokalnih zajednica ima višak radnika, ali da sve te ljude treba zbrinuti i naći im posao nakon što se počne sprovoditi ovaj zakon.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji se razmatra po hitnoj proceduri, propisano je da se do 31. decembra produžava rok za primjenu odredbe o izricanju novčane kazne za prekršaj odgovornog lica u organu jedinice lokalne samouprave, zbog neizvršavanja obaveze smanjenja broja zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

Ovi aktom je propisano da se produžava i rok organima jedinice lokalne samouprave radi usklađivanja broja zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi sa odredbama pomenutog akta do 31. decembra.

Bundalo (PDP): Izmjene ne doprinose izgradnji sistema

„Predložene izmjene zakona ne doprinose izgradnji sistema u lokalnim zajednicama, nego naprotiv, urušavaju ga“, rekao je tokom današnje diskusije na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Perica Bundalo, šef Kluba poslanika PDP-a, tokom rasprave o Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj upravi i samoupravi po hitnom postupku, kojim se ponovo prolongira rok za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim administracijama u odnosu na broj stanovnika.

Bundalo kaže da se Ministarstvo lokalne uprave i samouprave rukovodilo analizom koje je dobilo od Saveza opština i gradova, u kojoj se kaže da 92% jedinica lokalne samouprave nije uskladilo broj zaposlenih sa zakonom i koja je zapravo samo izgovor za nesprovođenje zakona:

„Što praktično znači da ministarstvo nije spremno da sprovodi zakon, pa traži izgovore. Upravo zato je Savez opština i gradova predložio da se rok za usklađivanje broja zaposlenih produži do decembra 2021. godine, iako je prošlo blizu pet godina od donošenja zakona“, kaže Bundalo.

On je naveo, kako kaže da su nesuvisle i neopravdane tvrdnje navedene u obrazloženju donošenja novog zakona po hitnom postupku, kao što su, kako se navodi, okolnosti koje nisu mogle da se predvide:

„Koliko je rokova potrebno i koliko ih je bilo da se ovaj zakon, još od 2016. godine, počne sprovoditi? Već drugi put se predlažu izmjene i spreman sam da se opkladim da ni ovaj rok neće biti ispoštovan“, kaže Bundalo.

Bundalo dodaje da je vrlo nekorektno predlagati izmjene zakona samo da odgovorni ne bi snoslili posljedice za nesprovođenje zakona:

„Pa ljudi, da li ste normalni? Ovo je, u tom slučaju, moglo biti nazvano i Zakon o amnestiji. Dakle, Ministarstvo lokalne uprave i samouprave i Savez opština i gradova su se dogovorili da ne poštuju zakon“, ističe.

Sada smo u situaciji da se zakon prilagođava stvarnosti, umjesto da se stvarnost prilagođava onome ono što je najviši zakonodavni organ, NSRS, u formi zakona usvojio.

„To govori o stanju političke svijesti kod nas, nivou odgovornosti, moralnim standardima, budućnosti ovog društva… Prevelika je ovdje doza oportunizma i pokušaj da sve ono što se ne mora uraditi danas ostavi za sutra sa nadom da će to neko drugi uraditi“, kaže Bundalo.

Podsjetio je da lokalne zajednice moraju biti servis građana, a ne servis za nova zapošljavanja, te predložio model po kojem će se, umjesto 1500 radnika viška u lokalnim zajednicama zaposliti novih 12.000 radnika u realnom sektoru, računajući tu sve koji su višak.

„Naravno, za ovo je potrebno više hrabrosti i inovativnosti“, kaže Bundalo, dodajući:

„Da je sve ovo farsa, pokazuje primjer opštine Novi Grad, gdje je načelnik Program zapošljavanja za 2021. godinu kojom planira zapošljavanje novih 18 radnika, čime će biti zaposleno ukupno 148 radnika u opštinskoj upravi. Pored toga, podsjećam da u Novom Gradu djeluje i nelegalna skupština koja još nije konstituisana u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom“, zaključuje Bundalo.

Razmotren Prijedlog izmjena zakona o lokalnoj samoupravi

Narodna skupština Republike Srpske je po hitnom postupku razmotrila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Ovim aktom je propisano da se do 31. decembra 2021. godine produži rok za primjenu odredbe o izricanju novčane kazne za prekršaj odgovornog lica u organu jedinice lokalne samouprave, zbog neizvršavanja obaveze smanjenja broja zaposlenih u gradskoj/opštinskoj upravi.

Izmjenama ovog zakona je propisano da se produžava rok organima jedinice lokalne samouprave radi usklađivanja broja zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi sa odredbama pomenutog akta do 31. decembra ove godine.

Relevantne ankete upućene svim jedinicama lokalne samouprave pokazale su da 92 odsto njih nije uskladilo broj zaposlenih.

Jedan od osnovnih razloga za donošenje ovog zakona jeste sprečavanje nastupanja posljedica za jedinice lokalne samouprave, koje bi se ogledale u otpuštanju velikog broja zaposlenih i nemogućnosti obezbjeđivanja finansijskih sredstava za otpremnine koje bi bile potrebne u tom slučaju, naveli su ranije iz resornog ministarstva.

(Srna/SB)