Politika 25.10.2018.

Razmjena podataka iz matičnih knjiga u realnom vremenu

ČITANJE: 3 minute

Vlada Republike Srpske danas je usvojila informaciju o korišćenju podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga za svrhu određivanja jedinstvenog matičnog broja /JMB/ novorođenoj djeci, prijave činjenice smrti i promjene prezimena.

Pristup podacima iz matičnih knjiga, putem Informacionog sistema Centralne baze podataka za drugi primjerak matičnih knjiga u elektronskom obliku, spoljni korisnici, koji imaju zakonski osnov, mogu ostvariti u skladu sa uredbom o načinu korišćenja i pravilnikom o načinu pristupa i korišćenja podataka iz te baze.

Ovo pitanje se rješava u saradnji između nadležnih organa u Srpskoj, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, matičnih službi u jedinicama lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ tako da se uspostavi međusobna razmjena podataka u realnom vremenu, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Na tom planu probno je testirana razmjena podataka između Ministarstva uprave i lokalne samouprave i MUP-a putem veb servisa, odnosno elektronskim putem, a u toku je testiranje razmjene podataka o promjeni prezimena supružnika.

U saopštenju se ističe da rezultati probnog testiranja pokazuju da bi se uspostavljanjem elektronske razmjene podataka između matičnih službi u gradovima i opštinama, koje bi se odvijalo putem Informacionog sistema Centralne baza podataka za drugi primjerak matičnih knjiga u elektronskom obliku i nadležnih organizacionih jedinica MUP-a prilikom određivanja JMB, postigao značajan napredak.

“Time bi se pojednostavio postupak upisa u matične knjige novorođene djece, a i roditelji bi brže dolazili do izvoda iz matične knjige za djecu. Osim toga, podaci o umrlim licima bi u realnom vremenu, nakon upisa u matične knjige, bili dostupni evidencijama prebivališta, što bi imalo pozitivne refleksije na ažurnost i tačnost biračkih spiskova”, naveli su iz Vlade.

Ministri u Vladi Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojili su odluku o izmjeni Odluke o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2018/19. godinu.

“Ovom odlukom umanjuje se iznos školarine na studijskom programu ‘International Master in Business and Administration’, koji se izvodi na engleskom jeziku na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, sa prethodnih 10.000 KM na 6.000 KM”, dodaje se u saopštenju.

Vlada Srpske usvojila je izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za prvih šest mjeseci ove godine.

Vlada je danas razmotrila informaciju o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i radu i poslovanju Komisije za hartije od vrijednosti Srpske za prvo polugodište, izvještaj o stanju sektora osiguranja u Srpskoj za period od 1. januar – 30. jun 2018. godine, izvještaj o radu Agencije za osiguranje Srpske za period 1. januar – 30. jun ove godine i izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za taj period.

Ministri su se upoznali i o izvještaju o stanju u bankarskom sistemu Srpske za period 1. januar – 30. jun 2018. godine i izvještaju o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Srpske za isti period.

(Srna)