Vijesti 21.09.2020.

Republički štab produžio mjere do 12. oktobra

ČITANJE: 4 minute

Republički štab za vanredne situacije donio je danas odluku o produženju svih preventivnih mjera do 12. oktobra 2020. godine.

Zaključkom je preciznije normirano da se zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, što uključuje i okupljanja kao što su svadbe, sahrane i slična organizovana okupljanja.

“Ugostiteljski objekti, bioskopi, pozorišta, muzeji i slično dužni su da organizuju svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance. Ovim je precizirano da se ograničenje javnog okupljanja u grupama većim od 50 lica ne odnosi na rad ugostiteljskih objekata, odnosno broj lica koja će moći da borave u ugostiteljskim objektima zavisiće od površine objekta”, saopšteno je iz Štaba.

S tim ciljem, kako je navedeno, uvodi se obaveza ugostitelja i pružaoca usluga u oblasti kulture i umjetnosti (muzeja, bioskopa, pozorišta i slično) da na ulazu u objekat postavi obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu. Oblik i sadržaj obavještenja definisaće JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Takođe, osim dosadašanjeg nadzora od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove i Komunalne policije, nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka vršiće i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U nastavku Zaključak koji je danas donesen na 56. sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

 • U cilju prevencije širenja virusa korona SARS – Co V-2 i COVID – 19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 12.10.2020. godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, što uključuje i okupljanja kao što su svadbe, sahrane i slična organizovana okupljanja.
 • Do 12.10.2020. godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06:00 do 24:00 časa.
 • Pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na način regulisan tačkom 2. ovog zaključka odnosi se i na ugostiteljske objekte za smještaj.
 • Do 12.10.2020. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
 • Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnostu dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID – 19 bolesti na radnom mjestu.
 • Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl.) dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” sa posebnim pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

 • Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.
 • Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sledeći način:

1) na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa
2) održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

 • Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave, Komunalna policija.
 • Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom.
 • Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID – 19) („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/20) se primjenjuju uz ovaj zaključak.
 • Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj, broj: 55-1/20 od 14.09.2020. godine.
 • Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

NAPOMENA: Svi dosadašnji zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije dostupni su na Portalu Vlade Republike Srpske u sekciji „Republički štab za vanredne situacije – Akti“, https://www.vladars.net, kao i na stranici Koronavirus u Srpskoj, https://koronavirususrpskoj.com/

(A.M/banjaluka.net)