Vijesti 25.10.2018.

REZULTATI MJERENJA Dobar kvalitet vazduha, bez prekoračenja graničnih vrijednosti

ČITANJE: 1 minuta

Kvalitet vazduha u gradu i tokom septembra bio je prve kategorije, što znači čist ili neznatno zagađen vazduh, bez prekoračenja graničnih vrijednosti ni za jednu zagađujuću materiju. Ovo su podaci iz tabele o mjerenju kvaliteta vazduha, koje za grad Banju Luku obavlja Institut za građevinarstvo „IG“.

Nakon skoro godinu dana trajanja javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača zbog žalbenog postupka, od jula ove godine ponovo je organizovano mjerenje kvaliteta vazduha i buke u gradu.

Ovaj posao je dobio Institut za građevinarstvo „IG“, a prema ugovoru je predviđeno da se u naredne dvije godine mjeri kvalitet vazduha, na tri lokacije, i to u naseljima: Centar, Borik i Paprikovac. Takođe, predviđeno je da se vrši mjerenje za 12 polutanata čija će se koncentracija pratiti svakodnevno.

Istim ugovorom predviđeno je i mjerenje buke na pet lokacija  u Centru, Laušu, Boriku, Rosuljama i Obilićevu, kao i obaveza da se identifikuju  izvori buke i daju prijedlozi rješenja problema.

-Banja Luka je jedna od prvih lokalnih zajednica u BiH koje su organizovale mjerenje kvaliteta vazduha i o tome redovno obavještavala javnost, što će i ubuduće činiti – kažu u nadležnom Odjeljenju za komunalne poslove.

Mjesečne tabele o kvalitetu vazduha možete pratiti na ovoj internet stranici, u Rubrici: Životna sredina. Rezultati mjerenja se objavljuju jednom mjesečno.