Vijesti 14.03.2019.

SAMO ZA NAJBOLJE Veliko interesovanje mladih za Kriminalističku kliniku

ČITANJE: 1 minuta

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci počela je sa radom još jedna Kriminalističko-forenzička klinika. 

Kriminalističko – forenzička klinika je program pravničkog školovanja koji obezbjeđuje neposredno praktično iskustvo studentima, a ima određene specifičinosti, koje se prije svega ogledaju u metodu realizacije.

Na konkurs za izbor polaznika prijavilo se gotovo četiri puta više zainteresovanih studenata Pravnog fakulteta u Banjaluci.

– Zbog toga je komisija za izbor polaznika imala zadatak da od 60 prijavljenih odaberu najbolje. Tako je ove školske godine izabrano 20 studenata sa najvišim ocjenama iz nastavnih predmeta na Кatedri za krivično pravno- saopštili su sa Univerziteta.

Studentima, polaznicima Klinike, pruža se mogućnost da se neposredno upoznaju sa predmetima okončanih kriminalističkih obrada pojedinih krivičnih djela, preduzimaju individualno pojedine radnje u Кriminalističko-forenzičkoj labaratoriji, te prisustvuju preduzimanju pojedinih istražnih radnji. U okviru Klinike obezbjeđena je posjeta državnim organima koji su nadleženi za otkrivanje i gonjenje učinilaca krivičnih djela, kao što su policija, tužilaštvo i sud.

Predavači na Кlinici su istaknuti stručnjaci iz prakse, sudije, tužioci i policijski službenici sa dugogodišnjim iskustvo u obavljanju poslova i zadataka. Voditelji klinike su akademik Miodrag Simović i docent dr Mile Šikman.

Кriminalističko – forenzička klinika traje od 2015. godine, i do sada je bilježila veliku zainteresovanost studenata.

(Srpskainfo)