Sport 20.01.2022.

SAMS RS: Staro rukovodstvo SAKS RS se lažno predstavlja

ČITANJE: 4 minute

U nastavku u cijelosti prenosimo saopštenje Sportskog auto-moto saveza Republike Srpske.

“Vanredna sjednica skupštine Sportskog auto moto saveza Republike Srpske održana je u potpunosti u skladu sa novim Zakonom o sportu jer je prijetila opasnost da ovaj Savez potpuno prestane sa radom.

Novi Zakon o sportu je pored usklađivanja Statuta sportskih udruženja, propisao i usklađivanje svih drugih opštih akata, pa je tako bilo neophodno izabrati i novo rukovodstvo koje će moći odgovoriti zadatim obavezama.

Za vanrednu skupštinu saveza upućen je bio poziv ne samo klubovima, već i dosadašnjim članovima uprave, koji su umjesto svog učešća i davanja prijedloga, mislili da će neprisustvovanjem Skupštini uspjeti da odlože sjednicu na neodređeno vrijeme, te time zadrže funkcije u Savezu.

Međutim, novi Zakon o sportu je upravo i donesen kako bi se spriječile sve opstrukcije i zloupotrebe, kako uprave tako i sportskih klubova, pa je u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima Vanredna skupština i održana, te će zapisnik i sve donesene Odluke biti dostavljene nadležnom Sudu i Ministarstvu na potvrdu.

Vanredna skupština održana dana 15.01.2022. godine, bila je sastavljena od dvotrećinske većine klubova i članova Saveza, koji imaju takmičare i sportske funkcionere u svim disciplinama auto i karting sporta, a isti se pored sudskog registra nalaze i u evidenciji sportskih klubova koje vodi Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Takođe, ističemo da bivše rukovodstvo javno, putem medija priznaje da nije vršilo prijem novih članica sve dok ti klubovi nisu upisani u registar Ministarstva, iako je Zakonom o sportu propisano da klub prvo mora postati član Saveza da bi se mogao upisati u sportski registar. Ovakvim postupanjem spriječeno je osnivanje novih klubova, a onim već osnovanim onemogućeno je da putem Saveza odlučuju o svojim pravima, čime je došlo do mnogih zloupotreba. Ističemo da staro rukovodstvo priznaje da je tokom protekle takmičaraske sezone, 2021. Godine, obavljalo  dužnosti iz oblasti auto karting sporta pod imenom SAKS RS, što se da pročitati iz pomenutih objava.

Takođe moramo da naglasimo da smo se u više navrata obratili Republičkoj Upravi za inspekcijske poslove i detaljno im ukazali na greške u radu pomenutog Saveza, kao i na to da SAKS RS po članu 67. Stav 6. nije smio da obavlja dužnosti iz oblasti Auto Karting Sporta na nivou RS,a nadležni inspektorat se oglušio na to postupanje organa Saveza.

Isto tako napominjemo da je auto moto karting  sport  u 2021. godini došao na najniže grane od njegovog postojanja. Verifikacija rezultata za 2021. godinu još nije urađena, kao ni proglašenje pobjednika, na šta se staro rukovodstvo oglašava sa banalnim razlogom da je riješenje SAKS RS na Okržnom Sudu i da nisu u mogućnosti uraditi isto, pri čemu i sami potvrđuju nelegalnosti rada SAKS a RS tokom 2021. godine.

U pomenutom tekstu se navodi da su klubovi „preskočili“ nivo Republike Srpske i licence zahtjevali od SAMS BiH, gdje se pomenuti navodi ne poklapaju sa sportskim pravilnikom RS.

Klubovi članovi SAMS RS su zahtjeve za licence dostavili savezu ali ih od istoga nisu dobili, jer se sekretar oglušio na pomenute zahtjeve klubova. Samim tim.klubovi su bili primorani da zahtjev za licence pošalju u SAMS BIH, jer bi im u suprotnom „propala“ takmičarska sezona 2021.godine. Treba da napomenemo da je  SAMS BIH sačinjen  od Sportskog Auto Moto Savez Republike Srpske i Federacije, te shodno tome, da bih vozači mogli da učestvuju na takmičenjima pod patronatom  FIA- e moraju da posjeduju takmičarsku licencu izdatu od strane SAMS BiH.

Klubovi žele da naglase da se vrši veliki pritisak na njih preko Republičkih institucija, te da oni nisu niti žele da se mješaju u politiku, već samo da im se verifikuju rezultati iz predhodne sezone za koju su potrošili finansijska sredstva kao i da su obavezni da rezultate dostave sponzorima na upoznavanje. Isto tako, klubovi organizatori još uvijek nisu dobili poziv za prijavu organizacije takmičenja u 2022 godini te ne mogu da u svojim finansijskim potraživanjima prema partnerima u organizaciji uvrste pomenuta takmičenja.

Na kraju moramo istaći da su svi prisutni članovi Skupštine dali podršku i uputili Zahtjev dosadašnjem Odboru za sport SAMS RS-a da u što kraćem roku dostave rezultate u raspisanim dosciplina za 2021.godinu, kao bi ih novi Upravni Odbor SAMS RS-a iste verifikovao.

Sportski pozdrav, klubovi članovi Skupštine SAMS RS-a.”