Vijesti 18.04.2017.

Sanacija fontane na Trgu Krajine

ČITANJE: 1 minuta

U toku su popravke na koritu (bazen) fontane na Trgu Krajine, u sklopu radova tekućeg održavanja.  Radovi na popravci su završeni, a  u toku je proces sušenja materijala. Tokom ove sedmice biće puštena u rad.

Za tekuće održavanje fontana, javnih česmi i tuševa na području grada, u ovoj godini su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 64.000,00 KM.

Ostale fontane u gradu su puštene u rad.

(blmojgrad.com)