Vijesti 19.09.2016.

Saopštenje za javnost Univerziteta u Banjaluci

ČITANJE: 4 minute

Saopštenje Univerziteta u Banjaluci prenosimo u cjelini, bez ispravke:

Povodom informacije da će Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci podnijeti krivičnu prijavu i pokrenuti druge odgovarajuće postupke pred nadležnim organima protiv rektora Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Milana Mataruge zbog, kako se navodi u saopštenju Pravnog fakulteta: samovolje, nasilničnog ponašanja, mobinga prema nekim radnicima Pravnog fakulteta i prekoračenja ovlašćenja, želimo da javnost Republike Srpske obavijestimo o sljedećem:

Kategorički odbijamo optužbe i konstrukcije profesora Popovića da je kurir Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci pokušao nasilnim putem da uruči Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci o odbijanju žalbe dekana Pravnog fakulteta na odluku rektora kojom se odbija nezakonit zahtjev za imenovanje prof. Vitomira Popovića za dekana Pravnog fakulteta po treći put.

U saopštenju Pravnog fakulteta se navodi da je kurir pomenutu Odluku Upravnog odbora ”sa velikim zakašnjenjem i nasilnim putem pokušao da uruči, a potom pobjegao, a bio je u obavezi da tu Odluku lično uruči dekanu Pravnog fakulteta“.

Druga primjedba u saopštenju se odnosi na uručivanje pismenog poziva radnici na protokolu Pravnog fakulteta radi davanja iskaza u vezi sa vršenjem njenih službenih dužnosti, tvrdeći sa Pravnog fakulteta da nije naveden konkretan predmet razgovora i da je time navodno izvršeno prekoračenje ovlašćenja rektora i čin mobinga, te je Pravni fakultet primoran da potraži zaštitu od ovakvog postupanja rektora.

Prije svega, podsjećamo javnost da je Univerzitet u Banjoj Luci jedinstveno pravno lice koje zastupa rektor Univerziteta, te je na osnovu toga rektor Univerziteta ujedno i poslodavac cjelokupnom akademskom i administrativnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Banjoj Luci, bez obzira na kojem fakultetu su raspoređeni, te da ima pravo da obavi službeni razgovor sa svakim zaposlenim bilo kojeg fakulteta, u skladu sa Zakonom o radu i internim aktima Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe želimo da naglasimo da Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci nema pravni subjektivitet i nema zakonom ustanovljena ovlašćenja da podnosi tužbe i druge podneske u sudskim sporovima.

Univerzitet u Banjoj Luci želi da saopšti javnosti da je prof. Popović dana 15.09.2016. godine bio prisutan u dekanatu Pravnog fakulteta i odbio da primi odluku Upravnog odbora, čime je ponovo pokušao da manipuliše procesom dostavljanja odluka organa Univerziteta i izazove sumnju javnosti u zakonitost postupanja prema njemu. To isto je učinio i u maju mjesecu 2016. godine kada je flagrantno izbjegavao da lično primi odluku o izboru rektora Univerziteta.

Takođe, želimo da obavijestimo javnost da prof. Popović već duže vrijeme i na nezakonit način ometa ovlašćene radnike Pravnog fakulteta da daju izjave rektoru Univerziteta i nadležnim inspekcijskim organima o urednosti dostave Odluke o izboru rektora, čime bi se ujedno dokazala i neistinitost njegovih ranijih tvrdnji u medijima.

Takođe smo neugodno iznenađeni da dekan Pravnog fakulteta uporno odbija da prouči odredbe Zakona o visokom obrazovanju i Statut Univerziteta u Banjoj Luci, prije nego istupa u javnosti, čime ne samo da obmanjuje javnost, nego i ozbiljno narušava kredibilitet institucije zadužene za obrazovanje diplomiranih pravnika.

Na ovo treba dodati da je Pravni fakultet nakon 55 godina postojanja danas među fakultetima sa najmanjim brojem nastavnika i saradnika, a najvećim brojem nenastavanog osoblja u odnosu na akademsko, što je uticalo na pad kvaliteta, a samim tim i interesovanja studenata.

Više je nego očigledno da posljednji istupi prof. dr Vitomira Popovića predstavljaju vođenje ličnog rata protiv rektora Univerziteta koji je većinom glasova u Senatu Univerziteta u Banjoj Luci biran za rektora, a potom odbio da postupi nelegalno i potvrdi izbor prof. Vitomira Popović u treći mandat dekana Pravnog fakulteta.

Pored toga, prof. Popović se trudi da naruši ugled najvećeg univerziteta u Republici Srpskoj i pretvori ga, kako je već jednom to javno rekao, u cirkus.

Na osnovu svega, Univerzitet u Banjoj Luci će u narednom periodu razmotriti podnošenje tužbe pravosudnim organima Republike Srpske protiv prof. dr Vitomira Popovića zbog klevete, kršenja Statuta i ostalih akata Univerziteta, kao i neetičkog i neprofesionalnog ponašanja, čime se nanosi ogromna šteta ugledu Univerziteta u Banjoj Luci, njegovim organima i konačno samom Pravnom fakultetu.

Takođe naglašavamo da Univerzitet u Banjoj Luci više neće tolerisati neprofesionalan i neakademski odnos dekana Popovića prema radnicima Pravnog fakulteta koji konstantno trpe pritiske i ucjene, te će razmotriti pokretanje disciplinskog postupka protiv prof. Popovića u skladu sa internim propisima Univerziteta u Banjoj Luci.

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI
Banja Luka, 19.09.2016. godine